α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
ἔστι δὲ ὧν χρῶνται (252 Aufrufe)
Ulrich Hiemann schrieb am 24.07.2017 um 09:35 Uhr (Zitieren)
ἔστι δὲ ὧν χρῶνται ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐπιστήμαις τὰ μὲν ἴδια ἑκάστης ἐπιστήμης, τὰ δὲ κοινά ... (Aristoteles anal. post. I 10 p. 76a 37)
ex iis autem quibus utuntur in demonstrativis scientiis, alia sunt propria cuiusque scientiae, alia communia. (lat. Aristoteles)
Die obersten Grundsätze, deren man sich in den beweisenden Wissenschaften bedient ... (von Kirchmann)
χράομαι (i.S.v. gebrauchen, benutzen) erfordert den Dativ, der jedoch in dem genannten Satz nicht erscheint. Das ὧν (Pl. Gen.) bezieht sich auf die im vorhergehenden Satz genannten ἀρχάς (principia). Der lat. Aristoteles und die Übersetzung von Kirchmann behandeln nach meinem Verständnis das χρῶνται wie lat. utor (+ Abl.), hier mit dem Gen. Steht das ὧν in einer zu berücksichtigenden Beziehung zu τὰ μὲν ἴδια ... τὰ δὲ κοινά? Wie würde man ἔστι δὲ ὧν χρῶνται möglichst wortgetreu übersetzen?
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
Re: ἔστι δὲ ὧν χρῶνται
Φιλομαθής schrieb am 24.07.2017 um 18:50 Uhr (Zitieren)
Die Erscheinung, die hier die Konstruktion etwas undurchsichtig wirken lässt, nennt man Attraktion des Relativums: "ἔστι δὲ ὧν χρῶνται ..." steht anstelle von "ἔστι δὲ τούτων, οἷς χρῶνται ..." (hierzu z. B. Bornemann-Risch § 291, 2). Der partitive Genitiv überdeckt den von χρῶνται geforderten Dativ. In der lateinischen Übersetzung ist das berücksichtigt (ex iis autem quibus ...).

"Es gibt aber (ἔστι δὲ) unter denen (ὧν), die man in den beweisenden Wissenschaften (ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἐπιστήμαις) benutzt (χρῶνται), einerseits ..."
Re: ἔστι δὲ ὧν χρῶνται
Φιλομαθής schrieb am 24.07.2017 um 19:24 Uhr (Zitieren)
"Es gibt aber (ἔστι δὲ) unter denen den Dingen (ὧν), ...
Re: ἔστι δὲ ὧν χρῶνται
Ulrich Hiemann schrieb am 25.07.2017 um 18:23 Uhr (Zitieren)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Speerspitzen

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.