α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Kriegsrecht und Völkerrecht (188 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 30.05.2024 um 00:02 Uhr (Zitieren)
Isidor von Sevilla, Etymologiae VI f.:
6. Quid sit ius gentium. Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera pacis, indutiae, legatorum non violandorum religio, conubia inter alienigenas prohibita. Et inde ius gentium, quia eo iure omnes fere gentes utuntur.

7. Quid sit ius militare. Ius militare est belli inferendi sollemnitas, foederis faciendi nexus, signo dato egressio in hostem vel commissio. Item signo dato receptio; item flagitii militaris disciplina, si locus deseratur; item stipendiorum modus, dignitatum gradus, praemiorum honor, veluti cum corona vel torques donantur. Item praedae decisio, et [pro] personarum qualitatibus et labori iusta divisio; item principis portio.

6. Was das Völkerrecht ist. Das Völkerrecht umfasst: die Beschlagnahme der Wohnsitze, deren Bebauung, Befestigung, Kriege, Gefangenschaften, Knechtschaften, Heimkehrrechte, Friedensbündnisse, Waffenstillstand, die Scheu, sich an Gesandten zu vergreifen, das Verbot der Ehe zwischen Personen fremder Abstammung. Und es heißt Völkerrecht, weil sich dieses Rechts fast alle Völker bedienen.

7. Was das Kriegsrecht ist. Das Kriegsrecht ist die feierliche Gewohnheit der Kriegseröffnung, die Verpflichtung des Friedensschlusses, der Auszug bzw. Angriff bei gegebenem Zeichen; ebenso der Rückzug bei gegebenem Zeichen und die Zucht bei militärischen Vergehen, wenn jemand den Standort verlässt; ferner die Art des Solds, die Würde des Dienstgrades, die Ehre der Belohnungen, wenn beispielsweise die Krone oder der Kranz verliehen werden. Außerdem die Verteilung der Beute und die gerechte Zuteilung gemäß der Beschaffenheit der Personen und der Leistung und der Anteil des Anführers.

(Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. Hrsg. v. Lenelotte Möller. Wiesbaden 2008, S. 173 f.)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Schwert

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.