α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Was einem Menschen zum König macht (139 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 07.05.2019 um 15:06 Uhr (Zitieren)
Die Suda s.v. βασιλεία schreibt nüchtern:
Οὔτε φύσις οὔτε τὸ δίκαιον ἀποδιδοῦσι τοῖς ἀνθρώποις τὰς βααιλείας, ἀλλὰ τοῖς δυναμένοις ἡγεῖσθαι στρατοπέδου καὶ χειρίζειν πράγματα νουνεχῶς. οἷος ἦν Φίλιππος καὶ οἱ διάδοχοι Ἀλεξάνδρου.

Neque natura neque ius quibusvis hominibus sine discrimine regna tribuit, sed iis, qui exercitui praeesse et res prudenter administrare norunt: qualis fuit Philippus et successores Alexandri M.
Re: Was einem Menschen zum König macht
Γραικίσκος schrieb am 07.05.2019 um 15:06 Uhr (Zitieren)
Was einen Menschen ...
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Colosseum (Rom)

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.