α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Demokrit und das Ethos des Philosophen (186 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2019 um 16:37 Uhr (Zitieren)
[quote]Demokrit selbst sagte also, wie es heißt, er wolle lieber eine einzige Ursachenerklärung finden als König über die Perser zu werden [ἔλεγε βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιολογίαν ἢ τὴν Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέσθαι].[quote]
[M. Laura Gemelli Marciano (Hrsg.): Die Vorsokratiker. Bd. III; Mannheim 2010, S. 338 f.]
Re: Demokrit und das Ethos des Philosophen
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2019 um 16:39 Uhr (Zitieren)
Demokrit selbst sagte also, wie es heißt, er wolle lieber eine einzige Ursachenerklärung finden als König über die Perser zu werden [ἔλεγε βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιολογίαν ἢ τὴν Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέσθαι].

[M. Laura Gemelli Marciano (Hrsg.): Die Vorsokratiker. Bd. III; Mannheim 2010, S. 338 f.]
Re: Demokrit und das Ethos des Philosophen
Heraklit schrieb am 05.11.2019 um 17:55 Uhr (Zitieren)
er wolle lieber eine einzige Ursachenerklärung f

Das Ursache wovon? Einer bestimmten Sache/Sachverhaltes oder
von allem/des Seins?

Gibt in der Antike bereits die Frage, warum es etwas gibt und nicht nichts - ohne Bezug auf
Religion und Mythologie?
Re: Demokrit und das Ethos des Philosophen
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2019 um 22:52 Uhr (Zitieren)
Irgendeine - anernfalls wäre ie Formulierung nicht korrekt.

Ob die ganz abstrakte Frage "Warum gibt es Seiendes und nicht vielmehr nichts?" in der Antike schon gestellt worden ist?
Ich weiß nicht, wie dicht man daran war. Etwa in der Gnosis. Zumindest: Warum gibt es vieles und nicht nur τὸ ἕν?
Re: Demokrit und das Ethos des Philosophen
Γραικίσκος schrieb am 07.11.2019 um 14:04 Uhr (Zitieren)
Ich finde bei Demokrit:
Οὐδὲν χρῆμα μάτην γίνεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ' ἀναγκῆς.

Kein Ding entsteht aufs Geratewohl, sondern alles aus einem erklärbaren Grund und infolge eines Zwanges.

(Stobaios 1,4,7c)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Colosseum (Rom)

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.