α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
ῥηθέν (70 Aufrufe)
Gast schrieb am 01.08.2020 um 18:23 Uhr (Zitieren)
Den Satz „μᾶλλον δὲ σαφὲς ἔσται τὸ λεγόμενον διὰ πλειόνων ῥηθέν.“ verstehe ich so: Deutlicher wird das Gesagte durch weitere [Ausführungen] (sein). Unklar ist mir das „ ῥηθέν“. Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Re: ῥηθέν
Γραικύλος schrieb am 01.08.2020 um 22:53 Uhr (Zitieren)
ῥηθείς, ῥηθεῖσα, ῥηθέν: Partizip Aorist Passiv zu ἐρῶ (bzw. ἐρέω)
Re: ῥηθέν
Gast schrieb am 02.08.2020 um 10:24 Uhr (Zitieren)
Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich hatte „μᾶλλον δὲ σαφὲς ἔσται“ übersetzt mit „deutlicher wird sein“ und „τὸ λεγόμενον“ mit „das Gesagte“ sowie „διὰ πλειόνων“ mit „durch weitere“. Unklar blieb mir die Funktion von „ῥηθέν“, das mir entbehrlich erscheint. Wenn das Wort für die Übersetzung eine Bedeutung hat, wie ist dann der Partizip Aorist Passiv zu übersetzen? Auch ist mir das Verhältnis zu „τὸ λεγόμενον“ ein Rätsel. Für eine Aufklärung wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Re: ῥηθέν
Platon schrieb am 02.08.2020 um 10:57 Uhr (Zitieren)
„ῥηθέν“ ist participium coniunctum zu
„τὸ λεγόμενον“.
das, was gesagt wird, wird deutlicher, wenn es
durch mehrere (Worte) = ausführlicher gesagt wird

Hier findest du eine engl. Übersetzung:

http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekJan2011&query=Arist.%20Rh.%201358a&getid=0
Re: ῥηθέν
Gast schrieb am 02.08.2020 um 12:22 Uhr (Zitieren)
Das war eine erschöpfende Erklärung. Vielen Dank.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Küste

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.