α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Fleisch und nicht Fleisch, Fisch und nicht Fisch (191 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 25.04.2021 um 23:11 Uhr (Zitieren)
εἰ μέν, ὡς Φιλόξενος ὁ ποιητὴς ἔλεγεν, τῶν κρεῶν τὰ μὴ κρέα ἥδιστά ἐστι καὶ τῶν ἰχθύων οἱ μὴ ἰχθύες ...

If, as Philoxenus the poet said, the most delicious meats are not meats and the most delicious fish not fish ...

Das ist von Plutarch überliefert; gefunden habe ich es in: Greek Lyric V; The New School of Poetry and Anonymous Songs and Hymns. Ed. by David A. Campbell. Cambridge (Mass.)/London 1993, pp. 196 sq.

Da stehe ich vor einem Rätsel.
Re: Fleisch und nicht Fleisch, Fisch und nicht Fisch
Aurora schrieb am 26.04.2021 um 07:01 Uhr (Zitieren)
Plutarchus primo Symposiacôn libro veluti vulgo jactatum citat : πλοῦς μὲν ὁ παρὰ γῆν, περίπατος δὲ ὁ παρὰ θάλατταν ἥδιστος, id est Navigatio juxta terram, rursum ambulatio, quae fit juxta mare, jucundissima est. Recte torquebitur ad eam sententiam, ut dicamus ita demum esse jucundissimum ununquodque, si diversi generis admixtu temperatum adhibeatur, veluti si in lusibus nonnihil eruditionis aspergas, rursum in studiis aliquid ludicrum admisceas. Simillimum est huic, quod ex Philoxeno poeta citat idem in commentario, quem inscripsit Quomodo sint audiendi poetae : Τῶν κρεῶν τὰ μὴ κρέα ἥδιστά ἐστι καὶ τῶν ἰχθύων οἱ μὴ ἰχθύες, id est Ex carnibus, quae carnes non sunt suavissimae, item ex piscibus, qui non sunt pisces. Itidem philosophia admixta poematis magis delectat et poesis admixta philosophiae magis capit animum.
Re: Fleisch und nicht Fleisch, Fisch und nicht Fisch
anti-spam schrieb am 26.04.2021 um 10:34 Uhr (Zitieren)
[u]
Zitat von Aurora am 26.4.21, 7:01Plutarchus primo Symposiacôn libro veluti vulgo jactatum citat : πλοῦς μὲν ὁ παρὰ γῆν, περίπατος δὲ ὁ παρὰ θάλατταν ἥδιστος, id est Navigatio juxta terram, rursum ambulatio, quae fit juxta mare, jucundissima est. Recte torquebitur ad eam sententiam, ut dicamus ita demum esse jucundissimum ununquodque, si diversi generis admixtu temperatum adhibeatur, veluti si in lusibus nonnihil eruditionis aspergas, rursum in studiis aliquid ludicrum admisceas. Simillimum est huic, quod ex Philoxeno poeta citat idem in commentario, quem inscripsit Quomodo sint audiendi poetae : Τῶν κρεῶν τὰ μὴ κρέα ἥδιστά ἐστι καὶ τῶν ἰχθύων οἱ μὴ ἰχθύες, id est Ex carnibus, quae carnes non sunt suavissimae, item ex piscibus, qui non sunt pisces. Itidem philosophia admixta poematis magis delectat et poesis admixta philosophiae magis capit animum.
[/u]
Re: Fleisch und nicht Fleisch, Fisch und nicht Fisch
Γραικύλος schrieb am 26.04.2021 um 15:54 Uhr (Zitieren)
Mit dieser Hilfe habe ich die Textstelle bei Plutarch gefunden: Quomodo adolescens poetas audire debeat, 14 D-E.

Aber was ist das für ein lateinischer Kommentar, den Du zitiert hast? Der bezieht sich ja noch auf eine Parallelstelle.
Re: Fleisch und nicht Fleisch, Fisch und nicht Fisch
Johannes schrieb am 26.04.2021 um 16:30 Uhr (Zitieren)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: kapitolinische Wölfin

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.