α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
De mortuis nil nisi bene #1 (94 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 16.09.2023 um 15:26 Uhr (Zitieren)
1. Diogenes Laertios: Leben berühmter Philosophen (Chilon)

τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν.

Dem Toten soll man nichts Böses nachsagen.

[I 70]


2. Homer: Odyssee

οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ‘ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι.

Nicht ist es heiliger Brauch vor den Leichen Gefallner zu prahlen.

[XXII 412]


3. Aischylos: Nereïden

ἐναροκτάντας δὲ φθογγ ... κότος ὑψοῦ
τέλος ἀθανάτων ἀπολείψει.

Wer mit Rüstungsraub prahlt, dem sagt, grollend darob,
Die Mißgunst zuletzt
Der Unsterblichen droben den Schutz auf.

[Fragment 151 N]


4. Archilochos

οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομεῖν ἐπ‘ ἀνδράσιν.

Es ist nicht edel, die Toten zu verspotten.

[Fragment 134 W]

Re: De mortuis nil nisi bene #1
Udo schrieb am 16.09.2023 um 16:11 Uhr (Zitieren)
οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομεῖν ἐπ‘ ἀνδράσιν.

Warum Plural bei ἐσθλὰ ?

Warum fällt bei κατθανοῦσι das a nach t aus?
Re: De mortuis nil nisi bene #1
Γραικύλος schrieb am 16.09.2023 um 16:39 Uhr (Zitieren)
Re: De mortuis nil nisi bene #1
στρουθίον οἰκιακόν schrieb am 16.09.2023 um 16:39 Uhr (Zitieren)
Im Liddell-Scott http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%E1%BC%90%CF%83%CE%B8%CE%BB%E1%BD%B0&la=greek#lexicon heißt es dazu, mit dem Hinweis auf genau diesen locus:

5. ἐσθλόν [ἐστι] c. inf., it is good, expedient to.., Il.24.301 : also pl., “οὐ γὰρ ἐσθλὰ..κερτομέειν” Archil.64. — Poet. word, used by X.Cyr.1.5.9, Chrysipp.Stoic.3.60, Luc.Syr.D.19 (Ion.), etc.

Und zu καταθνήσκω gibt es eine apokopierte Form κατθανοῦμαι [verb 1st sg fut ind mid attic epic doric contr apocope], davon die Partizipialform (hier im Dat.Pl.), vgl. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katqanousi&la=greek#lexicon
Re: De mortuis nil nisi bene #1
Γραικύλος schrieb am 16.09.2023 um 16:50 Uhr (Zitieren)
"Wenn ein Infinitiv, ein ganzer Satz oder ein zu ergänzender allgemeiner Begriff, wie im Deutschen das unbestimmte Pronomen es, die Stelle der Subjekts einnimmt, setzen die Griechen oft das prädikative Adjektiv in die Neutralform des Plurals statt des Singulars."

(Kühner/Gerth § 366)
Re: De mortuis nil nisi bene #1
Udo schrieb am 18.09.2023 um 11:39 Uhr (Zitieren)
Danke für die Erklärungen.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Pfau

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.