EsperantoDeutsch
akirihabhaft werden
erzielen — erlangen
erwerben
erstehen — erwerben
erringen
erlangen
erhalten — erlangen
ergattern
erbeuten
erarbeiten
anschaffen
an sich bringen
akquirieren
reakirizurückkaufen — zurückererben
zurückgewinnen
zurückerwerben
wiedererlangen
akirigiverschaffen
erwirken
erwerben
rabakirierbeuten — durch Raub
durch Raub erbeuten
harakiroHarakiri
harakiriHarakiri — japanische Selbstmordzeremonie zur Ehrrettung
venkakiribezwingen
ŝtelakirierbeuten
durch Stehlen erbeutet
kaptakirierbeuten
flatakirierschmeicheln
akiritaĵoErworbenes
laborakirisich verdienen
sich erarbeiten
batalakiri[Militär] erkämpfen
golakirintoTorschütze
Torangreifer
aĉete akirikäuflich — käuflich erwerben
akirigi (ion)erwirken
akiri rapidonTour — auf Touren kommen
akiri malsanonzuziehen — sich eine Krankheit zuziehen
akiri praktikonÜbung — Übung erlangen
perforte reakirizurückerobern
akiri ies konfidongewinnen — jemandes Vertrauen gewinnen
per flatado akiri favoroneinschmeicheln
Kiamaniere vi do akiris tion?dazukommen — Wie bist du denn dazugekomen?

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Kiel <b>akiri</b>te, tiel perdite.
Peke <b>akiri</b>ta ne estas profita.
Nelee <b>akiri</b>ta ne estas profita.
Tapion ne deziris, maton <b>akiri</b>s.
Rigardi kaj aspiri ne devigas <b>akiri</b>.
Per mezuro kaj peso <b>akiri</b>as sukceso.
Pli facile estas vilaon perdi, ol domon <b>akiri</b>.
Pli facile estas perdi vilaon, ol <b>akiri</b> domon.