EsperantoDeutsch
traigivo[EDV] Durchsatz
traigivo (de kanalo)Bandbreite