Aufgrund der hohen Trefferanzahl wurde nur eine begrenzte Anzahl Vokabeln ausgegeben. Mehr anzeigen.
EsperantoDeutsch
aldoAlt
aĝaalt
altoHöhe
altahoch
erhaben
alteoEibisch
Althee
altaroAltar
altanoAltan
aĝoAlter
aersaltoSalto
AltajoAltai
ampleksoGehalt
altiriverschaffen
anziehen
altiĝisich erhöhen
altigilupfen
altiĝihöher werden
altigierhöhen
anheben
altenoVerschluss
altenihinzufügen
beifügen
altegahehr
altecoAnhöhe
altanoSöller
Aussichtsterasse
Aussichtspunkt
altaĵoAnhöhe
aldistoAltist
adultoEhebruch
adultiehebrechen
adoltoErwachsener
adoltaerwachsen
AltajoAltaigebirge
altrudianmuten
andrehen
alternoAbwechslung
alternisich ablösen
abwechseln
alternaalternierend
abwechselnd
ablösend
aldistoAlt-Sänger
AltvizoAltwies
altruistoAltruist
altranĉizuschneiden
altipigo[Programmierung] Typisierung
altfornoHochofen
altflugahochfliegend
alteriĝilanden
altaja lingvoAltaisch
alimentoUnterhaltsbetrag
Unterhalt
alelektidurch Nachwahl gewählt werden
akuratecoSorgfalt
akeoFaultier
agrikulturistoLandwirt
aĝialt sein
aersaltoLuftsprung
adultuloEhebrecher
adulteripanschen — Wein
admonianhalten
AlthodisoAlthodis
altvalorawertvoll
altruistouneigennützige Person
selbstloser Mensch
altruismoUneigennützigkeit
Selbstlosigkeit
Altruismus
altruismauneigennützig
selbstlos
altruistisch
altestimehochachtungsvoll
alternativa registrumo[EDV] Alt-Taste
alternancoAlternanz
alteflugahochfliegend
aldoAltstimme
agmanieroVerhalten
administriverwalten
administratoroVerwalter
administrantoVerwalter
abomenindaĵoGreueltat
abomenaĵoGreueltat
Alt-registrumo[EDV] Alt-Taste
AlinsteroAltlinster
angulfidelawinkeltreu
altviolonoViola
Bratsche
altreliefoHochrelief
altoindikoHöhenangabe
altocentroHöhenpunkt
alternativaalternativ
alternancohalbe Schwingungsdauer
almozdonemawohltätig
aglomeratoZusammengeballtes
administradoVerwaltung
administracioVerwaltung
abstinemaenthaltsam
abstemiaenthaltsam
angoraverzweifelt
angiluloAaltierchen
amuziunterhalten
amuzistoUnterhalter
alternatoroWechselstromgenerator
alternativoDilemma
Alternative
alternativawahlweise
akceltrajnoEilzug
agrokulturoLandwirtschaft
agrikulturoLandwirtschaft
Ackerbau
abelkulturoBienenzucht
antaŭhaltigijemanden etwas vorhalten
amuzaunterhaltsam
altira fortoAnziehungskraft
alterna kurentoWechselstrom
aĝogrupoAltersgruppe
advokatoRechtsanwalt
advokataroAnwaltschaft
administraVerwaltungs~
Alta TorfejoHohes Venn
alterndirekta[EDV] halb-duplex
alterna grupoalternierende Gruppe
alkoholhavaalkoholhaltig
alimenta devoUnterhaltspflicht
aĝokadukaaltersschwach
aerujoLuftbehälter
adoleskantecoTeenager-Alter
AlrodeŝofoAltrodeschhof
alterna unucumoWickel
alta frekvencoHochfrequenz
akvobilancoWasserhaushalt
aktistoAktenverwalter
advokata konsutejoAnwaltskanzlei
abstinisich enthalten
abstinencoEnthaltsamkeit
abstinadoEnthaltsamkeit
akvujoWasserbehälter
akuŝizur Welt bringen
aglomeraĵoZusammengeballtes
absoluta plimultoabsolute Mehrheit
abstemioalkoholische Enthaltsamkeit
Altaja lingvofamilioaltaische Sprachfamilie
afina subspacoaffine Manigfaltigkeit
administradaverwaltungsbehördlich
administraciaverwaltungsbehördlich
altnivela programlingvo[Programmierung] Hochsprache
aĵura tiparo[Mathematik] durchbrochene Schreibweise mit der üblicherweise die Zahlengruppen (natürliche, reelle, komplexe Zahlen) mit einem doppelten Strich kenntlich gemacht werden
absdie den absoluten Wert einer Zahl ermittelt

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Eksalte senhalte.
Trafe maltrafe.
Pafimaltrafi.
Transsalte-senhalte.
Insulto ne algluiĝas.
Bela paro por altaro.
Eltrinki per unu tiro.
Ĉiu mano al si altiras.
Saltadi el unua al deka.
Altan arbon batas la fulmo.
Ne aŭskultinte, ne kondamnu.
Kia la semo, tia la rikolto.
Hoko elsaltis, afero haltis.
Plena kaso ŝteliston altiras.
Mizero saltas, mizero haltas.
Aŭskulti kiel ĥinan predikon.
Multe da peno, neniom da pano.
Rado malbona knaras plej multe.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Kio multe kostas, multe valoras.
Bastono batas, bastono resaltas.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Ne diruhopantaŭ la salto.
Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas.
Muelilo haltas, muelisto eksaltas.
Li saltas gracie, kiel urso ebria.
Kiu multon deziras, nenion akiras.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
En plej alta mizero al Dio esperu.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Sango komuna reciproke sin altiras.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
El multaj milonoj fariĝas milionoj.
De tro multa scio krevas la kranio.
Pli bone ne sali, ol sali tro multe.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Kiu multe minacas, ne estas danĝera.
Azenon komunan oni batas plej multe.
Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
Kiu tro alte svingas, nenion atingas.
Kiu malmulte deziras, feliĉon akiras.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kio kostas malmulte, kostas plej kare.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.
Sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
En ĉeesto amata, en forestinsultata.
Per insulto kaj kolero ne klariĝas afero.
Li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
Tro saltas la ratoĝin kaptas la kato.
Saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas.
Kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
Vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu.
Latujde sinjoroj estas multe da horoj.
La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis.
Kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝas.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
Kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas.
Kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas.
Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
Laboro ne estas leporo, — ĝi haltos, ne forsaltos.
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.
Post la fino de l‘ batalo estas multe da kuraĝuloj.
Pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi.
Pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata.
El la buŝmultaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Senditon oni aŭskultas ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.