EsperantoDeutsch
jen venasda — da kommt
ni ja venaskommen — wir kommen ja schon
se konvenas al vigenehm — wenn es Ihnen genehm ist
tio konvenas al mirecht — das ist mir recht
tio ne konvenas al liliegen — das liegt ihm nicht
ke io venas en ies manojnzuspielen
Al kiu nun venas la vico?Reihe — Wer ist an der Reihe?

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Per bezono <b>venas</b> mono.
io tagas, kio <b>venas</b>.
Post domao <b>venas</b> sao.
Sen laboro ne <b>venas</b> oro.
Post kolero <b>venas</b> favoro.
Post la fasto <b>venas</b> festo.
Ne <b>venas</b> rato mem al kato.
Post sufero <b>venas</b> prospero.
Post konfeso <b>venas</b> forgeso.
Per pacienco <b>venas</b> scienco.
Ne <b>venas</b> honoro sen laboro.
Malfelio <b>venas</b> sen alvoko.
Fiereco <b>venas</b> anta la falo.
Malfelio malofte <b>venas</b> sole.
Dum la manado <b>venas</b> apetito.
De tro da pano <b>venas</b> malsano.
<b>Venas</b> agreno sen granda peno.
Bona ideo <b>venas</b> post la pereo.
<b>Venas</b> profito <b>venas</b> merito.
<b>Venas</b> kvaza vokita kaj petita.
Kio iras el koro, <b>venas</b> al koro.
<b>Venas</b> proverbo el popola la cerbo.
Neniam atendita ofte <b>venas</b> subite.
Kion vi pripenas, tio al vi <b>venas</b>.
Al kuko kaj kaso iam <b>venas</b> amaso.
Por iu ago <b>venas</b> la tempo de pago.
Kiu rabi eliras, ofte nuda re<b>venas</b>.
Se io <b>venas</b> al buo, buon ne fermu.
Kiu <b>venas</b> plej frue, sidas plej ue.
Kiu pli frue <b>venas</b>, pli frue muelas.
Kara estas ovo, kiam <b>venas</b> la Pasko.
Inter kornikoj ne kon<b>venas</b> predikoj.
De semo putra <b>venas</b> frukto ne nutra.
<b>Venas</b> prudento post la usta momento.
Malsano <b>venas</b> rapide, foriras rigide.
Malsaulo <b>venas</b>, komercisto festenas.
Malfelio <b>venas</b> rajde, foriras piede.
Al iu kon<b>venas</b>, kio al li apartenas.
Malfelio <b>venas</b>, malfelion kuntrenas.
E por plej terura tago <b>venas</b> vespero.
Sako alenon ne tenas, i balda el<b>venas</b>.
Post dorma trankvilo <b>venas</b> bona konsilo.
Multe da fianoj, sed la usta ne <b>venas</b>.
Felio <b>venas</b> gute, malfelio <b>venas</b> flue.
Amaso da fianoj, sed la usta ne <b>venas</b>.
Pastro afon ne prenas, i hejmen re<b>venas</b>.
El sama tero de<b>venas</b>, saman sukon entenas.
Ne atendita, ne esperita ofte <b>venas</b> subite.
Malfelioj kaj batoj <b>venas</b> iam kun fratoj.
Kiun felio subtenas, al tiu mem io <b>venas</b>.
Kiu pli frue <b>venas</b>, pli bonan lokon prenas.
Diablo ercon ne komprenas, vokite li <b>venas</b>.
Al venko rajto <b>venas</b>, se in forto subtenas.
Kiom ajn oni penas, per forto plao ne <b>venas</b>.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne <b>venas</b>.
Kio mem ne <b>venas</b>, li per la dentoj in prenas.
Ofte de kazo senenhava <b>venas</b> efiko plej grava.
Kion saulo ne komprenas, ofte malsaa di<b>venas</b>.
Kio kon<b>venas</b> al sciuro, ne kon<b>venas</b> al vulturo.
<b>Venas</b> rido post minaco, kaj pacio post malpaco.
De senpripensa rekomendo <b>venas</b> ploro kaj plendo.
Se ne <b>venas</b> per bona vorto, oni prenas per forto.
Ne <b>venas</b> mont al monto, sed homo homon renkontas.
Komenciis mizero, i <b>venas</b> per pordo kaj fenestroj.
Sonorado al li <b>venas</b>, sed de kie li ne komprenas.
Malfelio sin ne enas, faru geston i tuj <b>venas</b>.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam re<b>venas</b>.
La morto ercon ne komprenas: oni in vokas, i <b>venas</b>.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, kiu mem ne penas, nenio al li <b>venas</b>.