α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
ὅπωςzutun
ὅπωςzustehen
ὅπωςwodurch (Frage)
ὅπωςwie
ὅπωςwelch
ὅπωςumhin
ὅπωςteilhaftig
ὅπωςsowohl
ὅπωςsich entledigen
ὅπωςschäumend
ὅπωςschulfrei
ὅπωςlos
ὅπωςjenes
ὅπωςinwiefern
ὅπωςhitzefrei
ὅπωςhitzefrei
ὅπωςgewittern
ὅπωςfaktisch adv
ὅπωςerkenntlich
ὅπωςdiejenige
ὅπωςdie
ὅπωςderjenige
ὅπωςder
ὅπωςdass
ὅπωςdasjenige
ὅπωςdas da
ὅπωςdas
ὅπωςausgerechnet
ὅπωςausfressen
ὅπωςangehalten
ὅπωςaasen
ὅπωςWalz
ὅπωςWalz
ὅπωςVerantwortlichen
ὅπωςVerantwortliche
ὅπωςUnmögliches
ὅπωςSperenzchen
ὅπωςSperenzchen
ὅπωςPump
ὅπωςPump
ὅπωςJagdgründe
ὅπωςJagdgründe
ὅπως:: VLSI : very large scale integration
ὅπως:: NRR : noise reduction rating
ὅπως:: FDA : Food and Drug Administration (U.S.A.)
ὅπως:: ESG : English standard gauge
ὅπως:: EFF : Electronic Frontier Foundation
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge