α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Caesar und der Kaiserschnitt (162 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 22.05.2024 um 00:19 Uhr (Zitieren)
Isidor von Sevilla, Etymologiae IX 3, 12:
Caesarum nomen Iulio coepit, qui bello civili commoto primus Romanorum singularem optinuit principatum. Caesar autem dictus, quod caeso mortuae matris utero prolatus eductusque fuerit, vel quia cum caesarie natus sit. A quo et imperatores sequentes Caesares dicti, eo quod comati essent. Qui enim execto utero eximebantur, Caesones et Caesares ap-pellabantur.

Der Kaisername hat seinen Ursprung bei [C.] Julius [Cäsar] genommen, der, nachdem der Bürgerkrieg ausgebrochen war, als Erster der Römer ein einzelnes Regierungsamt besaß. Caesar aber wurde er genannt, weil er aus dem aufgeschnittenen Leib seiner toten Mutter hervorgezogen und herausgeholt worden war (1), oder weil er mit den Haaren auf dem Kopf geboren wurde. (2) Weshalb die nachfolgenden Imperatoren Caesaren genannt wurden, deswegen, weil sie behaart waren. (3) Die aber aus einem aufgeschnittenen Mutterleib herausgenommen wurden, wurden Caesones oder Caesares genannt.

(Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. Hrsg. v. Lenelotte Möller. Wiesbaden 2008, S. 341)

(1) Sueton (Caesar 26) berichtet, Caesars Mutter sei während dessen Statthalterschaft in Gallien gestorben. Über Caesars Kindheit ist nichts bekannt.
(2) Dem würde der ebenfalls überlieferte Beiname Dentatus für ein Kind entsprechen, das bei seiner Geburt schon einen Zahn besaß.
(3) Hier spielt Isidor darauf an, daß Cäsar in späteren Jahren keine Haupthaare mehr gehabt haben und darunter sehr gelitten haben soll (Suet. Caes. 45).

Vgl.:

Plinius, Nat. hist. VII 47: „Auspiciatius e necata parente gignuntur, sicut Scipio Africanus prior natus primusque Caesarorum a caeso matris utero dictus, qua de causa et Caesones appellati.”

Servius, In Verg. Comm. X 316: „Caesarum etiam familia ideo sacra retinebat Apollinis, quia qui primus de eorum familia fuit, exsecto matris ventre natus est, unde etiam Caesar dictus est: licet varia de etymologia huius nominis dicantur [...].”

Sextus Pompeius Festus, De Verb. sign. 57: „Caesones appellantur ex utero matris exsecti.“
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Löwe

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.