α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Griechischkurs - Lektion #3 (787 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 16.08.2009 um 13:48 Uhr (Zitieren)
Mein Vorschlag für unsere dritte Lektion lautet, daß wir uns in der Lektion #1 von ΚΑΝΘΑΡΟΣ mit den Aufgaben G 5, B, K und A auf der Seite 13 befassen.
Jedenfalls geht es dabei um Aufgaben, mit denen wir uns hier noch nicht beschäftigt haben.
Re: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 16.08.2009 um 14:48 Uhr (Zitieren)
Falls jemand ΚΑΝΘΑΡΟΣ nicht besitzt, bitte melden bzw. nachfragen.
Re: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 17.08.2009 um 17:11 Uhr (Zitieren)
Keine Reaktion?
Re: Griechischkurs - Lektion #3
ανδρέας schrieb am 17.08.2009 um 18:57 Uhr (Zitieren)
O.K.
hier ist G5:

Ἀναξίμανδρος τοὺς οὺρανοὺς θεούς νομίζει.


Re: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 17.08.2009 um 19:02 Uhr (Zitieren)
Das ist der Beispielsatz mit dem doppelten Akkusativ --> Übersetzungsherausforderung!
Re: Griechischkurs - Lektion #3
ανδρέας schrieb am 17.08.2009 um 19:14 Uhr (Zitieren)

Ich weiß, wie es zu verstehen und übersetzen ist.
Aber ich warte mal lieber auf Vorschläge. Es ist gram. wie im Dt. .
Re: Griechischkurs - Lektion #3
ανδρέας schrieb am 17.08.2009 um 19:24 Uhr (Zitieren)
zu B:

εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν περὶ τοῦ κόσμου ὧδέ πως λέγει .Ὀ τοῦ κόσμου νόον θεός ἐστιν.

Ermittelt die Genitive und stellt fest, von welchem Wort sie abhängen.
Re: Griechischkurs - Lektion #3
ανδρέας schrieb am 17.08.2009 um 21:09 Uhr (Zitieren)

Ichmussschonsagenrechtwenigleutegradhierdrinnunja
Re: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 17.08.2009 um 21:37 Uhr (Zitieren)
Ab & zu schaue ich mal vorbei. Es ist wirklich wenig los derzeit.

Mit den Sätzen komme ich klar. Dies: "νόον" enthält einen Schreibfehler - es muß "νόος" heißen. Deine Version macht das Wort wohl zu einem Akkusativ, der hier gar nicht paßt.

Gute Nacht!
Re: Griechischkurs - Lektion #3
ανδρέας schrieb am 17.08.2009 um 21:42 Uhr (Zitieren)
stimmt, habe mich verschrieben, es muss

νόος heißen.

εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν περὶ τοῦ κόσμου ὧδέ πως λέγει .Ὀ τοῦ κόσμου νόος θεός ἐστιν.


Re: Griechischkurs - Lektion #3
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 17.08.2009 um 21:53 Uhr (Zitieren)
Aufgrund des Ὁ und der Worstellung (innen der Genitiv) hat nur νόος Sinn...
Re: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 18.08.2009 um 20:34 Uhr (Zitieren)
Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, daß sich noch weitere Teilnehmer unserer Gruppe zu meiner eingangs gestellten Frage äußern.
Also: nach oben!
Re: Griechischkurs - Lektion #3
ανδρέας schrieb am 18.08.2009 um 20:49 Uhr (Zitieren)
zu K:

bilde mit einem Genitivattribut sinnvolle Ausdrücke zu:

ὁ νόος - οἰ ᾶνθροποι

οἰ θεοἰ - ὀ κόσμος

Re: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 21.08.2009 um 14:19 Uhr (Zitieren)
- ὁ τῶν ἀνθρόπων νόος
- ὁι τοῦ κόσμου θεοί

Richtig?

Weitere Übung (A):
Wählen Sie von den in Klammern angebotenen Möglichkeiten die sprachlich und sachlich passende aus:
- Θαλῆς καὶ Ἀναξίμανδρος (σοφός/θεοί/φιλόσοφοί/ἀνθρώπους) εἰσιν.
- Ὁι σοφοὶ τὸ πᾶν [= das Weltall] κόσμον (νομίζει/λέγουσιν/ἔχουσιν).
- Ἀναξίμανδρος τὸν οὐρανὸν (θεὸν/θεὸς/θεοὺς) νομίζει.
Re: Griechischkurs - Lektion #3
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 21.08.2009 um 14:38 Uhr (Zitieren)
Γραικίσκος schrieb am 21.08.2009 um 14:19 Uhr:
- ὁ τῶν ἀνθρόπων νόος
- ὁι τοῦ κόσμου θεοί


Kleine Fehler:
--> ὁ τῶν ἀνθρώπων νόος
--> o τοῦ κόσμου θεοίRe: Griechischkurs - Lektion #3
Γραικίσκος schrieb am 21.08.2009 um 14:56 Uhr (Zitieren)
Ja, danke.
Das sind nur Schlampigkeiten, d.h. im Prinzip weiß ich das.
Schön, daß Du uns gelegentlich ein wenig auf die Finger schaust. :-)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Speerspitzen

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.