α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Sophokles zum Üben (732 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 29.08.2009 um 12:26 Uhr (Zitieren)
Ein mittelschweres Fragment (696N = 763P) aus einem ungenannten Drama des Sophokles:
διψῶντι γὰρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ
οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ 'μπιεῖν διδούς.

Mit der Bestimmung von 'μπιεῖν habe ich noch Schwierigkeiten; es sollte ein Infinitiv sein (Präsens? Aorist?), und am Anfang sollte ein ε zu ergänzen sein, das wegen des Aufeinandertreffens mit dem ἢ entfällt.
Re: Sophokles zum Üben
Γραικίσκος schrieb am 29.08.2009 um 12:30 Uhr (Zitieren)
Der Satz enthält etliche Partizipien: διψῶντι (Dativ), προσφέρων und διδούς.
Re: Sophokles zum Üben
Γραικίσκος schrieb am 29.08.2009 um 21:36 Uhr (Zitieren)
Wenn man nämlich einem Dürstenden alles Weise (die ganze Weisheit) darbringt ...
Re: Sophokles zum Üben
Γραικίσκος schrieb am 30.08.2009 um 21:36 Uhr (Zitieren)
... nichts freut ihn mehr, als wenn die ihm zu trinken gibst.
(so der Herausgeber meiner Edition)

τέρψειας wohl von τέρπω ...
aber welche Form ist das? Irgendwas mit 2. Pers. Sing.
'μπιεῖν - ein Rätsel!
διδούς - von δίδωμι; ein Partizip?

Ach, wieviel ist doch verborgen,
Was ich immer noch nicht weiß!
(frei nach Wilhelm Busch)
Re: Sophokles zum Üben
Γραικίσκος schrieb am 30.08.2009 um 21:58 Uhr (Zitieren)
Ein mittelschweres Fragment

Ich gebe zu, das war schimmerlos.
Re: Sophokles zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 02.09.2009 um 13:32 Uhr (Zitieren)
Kleines Intermezzo aus dem Urlaub (bin gerade in der Universitätsstadt Göttingen).
Zu den Fragen von Γραικίσκος:
τέρψειας -> 2. Person Sg. Aorist Optativ Akt. von τέρπω.
διδούς -> PPA masc. Nom. von δίδωμι.
'μπιεῖν = ἐμπιεῖν -> Aorist Infinitiv Aktiv von ἐμπίνω

Gruß und viel Spaß noch!
Re: Sophokles zum Üben
Γραικίσκος schrieb am 02.09.2009 um 15:40 Uhr (Zitieren)
Wer sowas
τέρψειας -> 2. Person Sg. Aorist Optativ Akt. von τέρπω.

im Urlaub weiß, d.h. doch wohl ohne eine Grammatik und den LSJ zur Hand zu haben, dem gehört meine uneingeschränkte Bewunderung.

Einen schönen Urlaub!
(Nach Göttingen werde ich Anfang Oktober fahren.)
Re: Sophokles zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 03.09.2009 um 13:49 Uhr (Zitieren)
Das ist gar nicht so schwierig, man muß nur das Bildungsprinzip des Aorist Optativ Aktiv kennen: Nach Muster:
παιδεύ-σειας in der 2. Pers.Sg.
Also analog für  τέρπω:
τέρπ-σειας
 π + σ = ψ also: τέρψειας
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Münze

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.