α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Übersetzungshilfe (615 Aufrufe)
K. schrieb am 05.09.2009 um 22:07 Uhr (Zitieren)
.Ich wäre für Übersetzungshilfe sehr dankbar, weiter unten sieht man ja, was ich bereits daraus machte:

ἐνῆγε δὲ τούτος εἰς τὴν ἀπόστασιν και συνεκρότει Ληίου τινὸς υἱὸς Ἴωάννης, γόης ἀνὴρ καὶ ποικιλώτατος τὸ ἦθος, πρόχειρος μὲν ἐλπίσαι μεγάλα, δεινὸς δὲ τῶν ἐλπιςθέντων περιγενέσθαι παντί τε ὢν δῆλος ἀγαπᾶν τὸν πόλεμον εἰς δυναταίας ἐπίθεσιν.

Er trieb aber diese (an) in den Abstand und brachte zusammen ein gewisser Sohn Johannes des Levi, ein Zauberer-Mann (?!) sehr gewandt hinsichtlich des Charakters, entschlossen große Dinge zu hoffen, geschickt, wenn diese Hoffnungen sich erfüllten (wieso ist das Partizip im Genitiv und das Verb im Infinitiv? ["τῶν ἐλπιςθέντων περιγενέσθαι ]) und jedem war klar, dass er den Krieg liebte (["εἰς δυναταίας ἐπίθεσιν"] wie passt das nun noch dazu?).
Re: Übersetzungshilfe
Γραικίσκος schrieb am 05.09.2009 um 23:33 Uhr (Zitieren)
Es ist ein bißchen spät für große Anstrengungen. Was mir auf den ersten Blick auffällt:

ἀπόστασις: hier wohl eher "Abfall" (nicht im Müll-Sinn, sondern im politischen oder religiösen Sinn) ~ von etwas abfallen

τινὸς ist ein Genitiv --> Johannes, der Sohn eines gewissen Levi

γόης ἀνὴρ: ein Zauberer (ein "Zauberer-Mann" kann man doch nicht sagen!)

Nun ja, vielleicht morgen mehr.

P.S.: Woher stammt dieser Text? Die Quelle hilft mir möglicherweise beim Überprüfen der Übersetzung.
Re: Übersetzungshilfe
K. schrieb am 05.09.2009 um 23:39 Uhr (Zitieren)
Aber weshalb wurde ἀνὴρ überhaupt ergänzt, wenn
γόης bereits Zauberer heißt? Das verwirrte mich etwas.

Danke für deine bisherigen Anmerkungen. Der Text stammt aus "De bello Iudaico" von Flavius Josephus.
Re: Übersetzungshilfe
Γραικίσκος schrieb am 05.09.2009 um 23:44 Uhr (Zitieren)
Oh, prima! Den habe ich. Genaue Stellenangabe?
Re: Übersetzungshilfe
K. schrieb am 05.09.2009 um 23:46 Uhr (Zitieren)
IV, ab 85.

Ich habe sogar eine zweisprachige Ausgabe bzw. Kopie, aber die Übersetzung ist so frei, dass ich die einfach nicht für mich nutzen kann. :/
Re: Übersetzungshilfe
Γραικίσκος schrieb am 05.09.2009 um 23:58 Uhr (Zitieren)
Das ist ein Abschreibfehler in Deiner Vorlage, was zumindest ein Problem für mich klärt: δυναστείας.

Es ist wirklich spät, und ich gebe nun einfach mal die Übersetzung meiner Edition wieder - auf die Gefahr hin, daß es dieselbe ist, die auch Du benutzt. Aber immerhin: δυναστείας!
Der Mann, der diese Leute zum Aufstand [sic!] aufgewiegelt und zusammengetrommelt hatte, war Johannes, der Sohn eines gewissen Levi, ein Verführer von schillerndem Charakter [na ja ...], stets bereit, große Dinge zu erhoffen, und auch fähig, sich durchzusetzen, wenn diese Hoffnungen sich erfüllten; dabei war jedem klar, daß er den Krieg liebte, um dadurch die Macht [sic!] ergreifen zu können.

Über das "δεινὸς δὲ τῶν ἐλπιςθέντων περιγενέσθαι" möchte ich morgen nochmal nachdenken.
Für heute sollte es reichen.
Re: Übersetzungshilfe
K. schrieb am 06.09.2009 um 00:04 Uhr (Zitieren)
Ja, das ist dieselbe Übersetzung...g Aber da schlich sich wohl ein Abschreibfehler ein, ja, sorry, da hätte man dann viel raten können. Aber v.a. den letzten Teil kriege ich dennoch nicht zu "um dadurch die Macht ergreifen zu können." δυναστείας ist doch Gen.Sing. oder Akk.Pl oder? Und ἐπίθεσιν 3.Ps Pl.? Damit komme ich nicht hin...

Aber vllt finde ich ja morgen die Lösung von Dir hier. (:
Re: Übersetzungshilfe
Γραικίσκος schrieb am 06.09.2009 um 00:09 Uhr (Zitieren)
εἰς ἐπίθεσιν: zur Ergreifung (Akk. Sing. von ἐπίθεσις! keine Verbform!)
δυναστείας: der Macht (Genitiv)
--> den Krieg lieben zur Ergreifung der Macht ... den Krieg lieben, um so die Macht ergreifen zu können
Re: Übersetzungshilfe
K. schrieb am 06.09.2009 um 00:13 Uhr (Zitieren)
Vielen Dank. So lernt es sich wirklich wesentlich besser, wenn man seine Fehler nachvollziehen kann.
Re: Übersetzungshilfe
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 06.09.2009 um 11:58 Uhr (Zitieren)
Kleine Tipps für K. :
πρόχειρος mit folgenden Infinitiv: bereit zu.... 
δεινὸς (mit Inf. : kraftvoll/fähig zu)
δὲ τῶν ἐλπιςθέντων (Art substantiviertes Partizip Neutrum Pl.Gen. abhängig von περιγενέσθαι) περιγενέσθαι (Infinitiv Aorist von περιγίγνομαι mit Gen.)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Regenbogen

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.