α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Rätselfrag (400 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 02.09.2019 um 23:12 Uhr (Zitieren)
"Veni, vidi, vici" - kennt jeder. Natürlich weiß man auch, wer's gesagt hat.
Aber nach welchem Feldzug hat er es gesagt?
Re: Rätselfrage
Γραικίσκος schrieb am 02.09.2019 um 23:13 Uhr (Zitieren)
(kleine Korrektur im Titel)
Re: Rätselfrag
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 03.09.2019 um 07:53 Uhr (Zitieren)
Schlacht bei Zela...
Plutarch berichtet bei Caesar 50,2:

Κἀκεῖθεν ἐπιὼν τὴν Ἀσίαν, ἐπυνθάνετο Δομίτιον μὲν ὑπὸ Φαρνάκου τοῦ Μιθριδάτου παιδὸς ἡττημένον ἐκ Πόντου πεφευγέναι σὺν ὀλίγοις, Φαρνάκην δὲ τῇ νίκῃ χρώμενον ἀπλήστως, καὶ Βιθυνίαν ἔχοντα καὶ Καππαδοκίαν, Ἀρμενίας ἐφίεσθαι τῆς μικρᾶς καλουμένης, καὶ πάντας ἀνιστάναι τοὺς ταύτῃ βασιλεῖς καὶ τετράρχας. εὐθὺς οὖν ἐπὶ τὸν ἄνδρα τρισὶν ἤλαυνε τάγμασι, καὶ περὶ πόλιν Ζῆλαν μάχην μεγάλην συνάψας αὐτὸν μὲν ἐξέβαλε τοῦ Πόντου φεύγοντα, τὴν δὲ στρατιὰν ἄρδην ἀνεῖλε· καὶ τῆς μάχης ταύτης τὴν ὀξύτητα καὶ τὸ τάχος ἀναγγέλλων εἰς Ῥώμην πρός τινα τῶν φίλων Μάτιον ἔγραψε τρεῖς λέξεις·„ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα“. Ῥωμαϊστὶ δ’ αἱ λέξεις, εἰς ὅμοιον ἀπολήγουσαι σχῆμα ῥήματος, οὐκ ἀπίθανον τὴν βραχυλογίαν ἔχουσιν.
Re: Rätselfrage
Γραικίσκος schrieb am 03.09.2019 um 16:19 Uhr (Zitieren)
Ja, es war der relativ unspektakuläre Feldzug Caesars gegen Pharnakes von Pontos.

In der lateinischen Übersetzung des Plutarch heißt es:
Hujus pernicitatem & celeritatem conflictus Romam significans ad amicum quendam Amintium scripsit tria verba, [b]Veni, vidi, vici[/b[, quae dictiones similiter cadentes non illepidam habent breviloquentiam.
Re: Rätselfrag
Γραικίσκος schrieb am 03.09.2019 um 16:20 Uhr (Zitieren)
Ja, es war der relativ unspektakuläre Feldzug Caesars gegen Pharnakes von Pontos.

In der lateinischen Übersetzung des Plutarch heißt es:
Hujus pernicitatem & celeritatem conflictus Romam significans ad amicum quendam Amintium scripsit tria verba, Veni, vidi, vici, quae dictiones similiter cadentes non illepidam habent breviloquentiam.
Re: Rätselfrage
Γραικίσκος schrieb am 03.09.2019 um 16:20 Uhr (Zitieren)
hmpf
Re: Rätselfrage
Γραικίσκος schrieb am 03.09.2019 um 16:22 Uhr (Zitieren)
So ist dann auch noch die Frage geklärt, bei wem das eigentlich überliefert ist.
Re: Rätselfrage
Γραικίσκος schrieb am 08.09.2019 um 18:15 Uhr (Zitieren)
Überliefert ist es als VENI.VIDI.VICI bei Sueton (Divus Iulius 37,2).
Caesar soll es als Inschrift bei seinem Pontischen Triumph vor sich her haben tragen lassen.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Gebirge

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.