α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Leichte Texte zum Üben (10189 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 16.09.2009 um 20:35 Uhr (Zitieren)
Ich dasse mal zusammen, was die Diskussion an anderer Stelle ergeben hat: Relativ leicht geschriebene klassische griechische Texte, für relative Anfänger geeignet, sind:
- Aisopos
- Sprichwörter
- Witze des Philogelos
- Lukian
- das Neue Testament
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 16.09.2009 um 22:16 Uhr (Zitieren)
Relativ einfach für Anfänger, das ist die Frage ;-)
Da zitiere ich gerne Äsop:
Ἀστρολόγος ἐξιὼν ἑκάστοτε ἑσπέρας ἔθος εἶχε τοὺς ἀστέρας ἐπισκοπῆσαι· καὶ δή ποτε περιιὼν εἰς τὸ προάστειον, καὶ τὸν νοῦν ὅλον ἔχων ἐν τῶι οὐρανῶι, ἔλαθε καταπεσὼν εἰς φρέαρ. Ὀδυρομένου δὲ αὐτοῦ καὶ βοῶν[36]τος, παριών τις ὡς ἤκουσε στεναγμῶν, προσελθὼν καὶ μαθὼν τὰ συμβεβηκότα, ἔφη πρὸς αὐτόν· «ὦ οὗτος, σὺ τὰ ἐν οὐρανῶι βλέπειν περώμενος τὰ ἐπὶ τῆς γῆς οὐχ ὁρᾶις;»
Τῶι λόγωι τούτωι χρήσαιο ἄν τις πρὸς ἐκείνους τῶν ἀνθρώπων, οἳ παραδόξως ἀλαζονεύοντες οὐδὲ τὰ κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτελεῖν δύνανται.

;-)
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 16.09.2009 um 22:31 Uhr (Zitieren)
Man braucht schon einen "griechischen" Grundstock......(Grammatik/Vokabeln/Deklinationen/Konjugationen usw.) ....
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 16.09.2009 um 22:34 Uhr (Zitieren)
.....z.B. durch ΚΑΝΘΑΡΟΣ oder ἩΕΛΛΑΣ o.ä....
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 16.09.2009 um 22:59 Uhr (Zitieren)
....also nicht in Illusionen denken...Griechisch lernen heißt auch "reale" Arbeit....
Aber trotzdem ist es eine schöne Sprache!
Gruß Βοηθός!
Re: Leichte Texte zum Üben
Γραικίσκος schrieb am 17.09.2009 um 07:59 Uhr (Zitieren)
Eigentlich wollte ich nur sagen, daß die von mir erstellte Liste Texte enthält, aus denen wir ab einem bestimmten Kenntnisstand Übungsmaterial beziehen können.
Natrülich müssen wir vorher noch einiges lernen, vor allem den Aorist.
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 17.09.2009 um 08:41 Uhr (Zitieren)
Das schaffst du auch noch,Γραικίσκος. Wie man hier im Forum sieht, bist du ja sehr motiviert.
Am schwersten für mich zu lernen waren immer die unregelmäßigen Verben mit ihren unterschiedlichsten Aorist/Imperfekt-u.a. -Bildungen. Die muß ich heute auch z.T. immer wieder nachschlagen. Gewöhnungsbedürftig ist auch die häufige Verwendung der verschiedensten Partizipien in griechischen Sätzen.
Übungstexte eignen sich zur Einübung und Auffrischung der erlernten Dinge da dann besonders.
Re: Leichte Texte zum Üben
John schrieb am 17.09.2009 um 14:19 Uhr (Zitieren)
Den ersten Satz übernehme ich:
Ein Astronom (ἀστρολόγος entspricht ἀστρονόμος), der jeden Abend hinausging (εἶμι), hatte (Impf. als immer wiederkehrendes Ereignis) die Gewohnheit, die Sterne zu beobachten. Und so ging er auch diesmal (eigtl.: "irgendwann einmal", hier aber in der vorliegenden Erzählung) in die Gegend vor der Stadt und während er die ganze Zeit den Himmel im Sinn (seinen Sinn richten auf: νοῦν ἔχειν τινί) hatte, fiel er ungewollt (λανθάνω + Partizip) in einen Brunnen.

Ich hoffe, das stimmt so. Gerade die Konstruktion mit λανθάνω oder das "im Sinn haben" überfordert den Anfänger sicher, aber es ist ein bisschen wie im Englischen: Es gibt Idiome, d.h. feststehende Redewendungen, die in den meisten Fällen aber im Wörterbuch verzeichnet sind. Bin gespannt, wie es weitergeht.:)
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 17.09.2009 um 15:16 Uhr (Zitieren)
Ah, da wagt sich einer dran! Schön übersetzt, John!
Kleine Anmerkungen:
ἑκάστοτε ist eigentlich Adverb -> jedesmal
ἑσπέρας -> Gen.Sg.-> am Abend
περιιὼν ist eigentlich auch Partizip Präsens Akt. masc.nom.von περίειμι ...und während/als er.....ging
...dann folgt das zweite Partizip Präsens ἔχων von ἔχω, wie du richtig übersetzt hast. Man kann Partizipien, aber auch als Hauptsatz manchmal einfach beiordnen.
ἔλαθε καταπεσὼν (hier Part.Aorist Aktiv von καταπίπτω -> "fiel er ungewollt/unabsichtlich" ist nicht einfach zu erkennen, steht aber im Langescheidt so angegeben.

Deine Griechischkenntnisse sind nicht schlecht!
Re: Leichte Texte zum Üben
John schrieb am 17.09.2009 um 15:51 Uhr (Zitieren)
Das Adverb war's, stimmt, also: "jedesmal am Abend".
Und περιιών mit "als er"... natürlich.
Vielen Dank für die Einschätzung, es bringt wirklich was, immer mal wieder solche Texte zu übersetzen.
Re: Leichte Texte zum Üben
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 17.09.2009 um 16:15 Uhr (Zitieren)
es bringt wirklich was, immer mal wieder solche Texte zu übersetzen.

Genau.....Bei Äsop sind viele Konstruktionen enthalten, insbesondere auch Partizipialkonstruktionen u.a....das hält fit!
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Küste

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.