α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Systemrelevant (84 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 24.03.2020 um 13:42 Uhr (Zitieren)
Die Lebensmittelläden bleiben geöffnet, die Buchhandlungen sind geschlossen. Und doch gilt, ὅτι οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος (quod non in solo pane vivat homo).
(5 Mos. 8,3)
Re: Systemrelevant
Gast schrieb am 24.03.2020 um 16:18 Uhr (Zitieren)
οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.

Mt. 4,4

Jesus greift das offenbar auf. Für Christen ist er das
"(letzte) Wort Gottes".
vgl.
ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.
(Joh 12,49)
Re: Systemrelevant
Γραικύλος schrieb am 25.03.2020 um 00:00 Uhr (Zitieren)
Ja, Jesus zitiert in Mt. 4, 4 eindeutig die Thora. Das tut er ja häufiger.
Re: Systemrelevant
Gast schrieb am 25.03.2020 um 07:05 Uhr (Zitieren)
Das tut er ja häufiger.

Er selber wohl kaum, sondern die Autoren des NT.
Die ipsissima vox Jesu beschränkt sich
auf ganz wenige Sätze, das Meiste ist Gemeindebildung.

https://bibelzitate.hpage.com/luedemann-echte-jesusworte.html
vgl:
Gert Lüdemann, Der echte Jesus: Seine historischen Taten und Worte.
ders., Der große Betrug: Und was Jesus wirklich sagte und tat

Re: Systemrelevant
Γραικύλος schrieb am 25.03.2020 um 13:24 Uhr (Zitieren)
Wir dürfen doch sicher annehmen, daß auch der historische Jesus als Jude häufiger seine Heilige Schrift zitiert hat, oder? Auch wenn das so nicht zweifelsfrei überliefert ist.
(Bei meiner Bemerkung dachte ich freilich tatsächlich an die tradierten Aussprüche.)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Regenbogen

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.