α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Παρθενοπίπτης (774 Aufrufe)
Αἴτημα πρὸς ὑμᾶς schrieb am 04.10.2009 um 14:46 Uhr (Zitieren)
Χαίρετε.
Ὢν δὲ μαθητὴς τῆς τῶν Ἑλλήνων γλόσσης ἔδοξέν ἐμοι φραδάζεσθαι ἀυτὸν τῇδε καὶ ἐπιχερεῖν λόγον θεματίζειν, γὰρ ἄριστα ὡς ἐμανθάνεται· ἀυτὸς ἑλληνίζειν. Ἴνα δὲ βλέπωμαι, καθὼς ἀντευνοήσοντας ὑμᾶς, ἀρχὴ ή ἐμὴ εἴη ἀκαριαῖη. Ὑμᾶς τοίνυν δὴ αἰτῶ, ἐπεὶ ἐμπειρίαν τοῦ ῥῆματος ἐπὶ τὸ βέλτιον χωρεῖν βούλομαι, ἐμὲ παιδεύειν ἐν τῷ ἐπίστασθαι ὑμῶν κἐμὲ ἐπιδιορθοῦν. Ἔρρωσθε.
Re: Παρθενοπίπτης
Ὑληβάτης schrieb am 04.10.2009 um 16:46 Uhr (Zitieren)
Χαῖρε, ᾿ῶ φίλτατε.
Συμπάντες σπουδάζομεν τὴν καλλίστην γλώσσην μανθάνειν. Παιδευόμενοι δὴ παιδεύομεν.
Re: Παρθενοπίπτης
Αἴτημα πρὸς ὑμᾶς schrieb am 04.10.2009 um 17:39 Uhr (Zitieren)
Χαῖρε, ὦ Ὑλήβατα.
Συνἰάνθη, ἀναγνόντος ἀποκρισέως σου, καρδία ἐμὴ ἐξαυτῆς, ὅθεν σοι χάρις εἴη. Ἀλητῆ γὰρ λέγεις· Καί ὅπη ᾖα, μηδαμοῦ εμοι καλλίων ἡυρίσκετο γλώσσα ὡς αὕτη.
Re: Παρθενοπίπτης
Ὑληβάτης schrieb am 04.10.2009 um 17:58 Uhr (Zitieren)
πόθεν γῆς οὖν ἥκεις; ἆρ᾿ ἐκ Γερμανίας;
Re: Παρθενοπίπτης
Αἴτημα πρὸς ὑμᾶς schrieb am 04.10.2009 um 18:24 Uhr (Zitieren)
Ναὶ, νοτόθεν Γερμανίας, ἢ μᾶλλον ἐκ τῶν ὄρων ὑψελῶν μίᾳ τῶν ὀλίγων, ὡς οἶμαι, φύσει ἔτι αρχαίᾳ οὔσῇ.
Re: Παρθενοπίπτης
Παρθενοπίπτης schrieb am 04.10.2009 um 18:44 Uhr (Zitieren)
Σὺ δε καί, εἰ ἐρωτητόν, ὦ Ὑλήβατα;
Re: Παρθενοπίπτης
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.10.2009 um 11:31 Uhr (Zitieren)
Βοηθὸς Ἑ. Παρθενοπίπτῃ χαίρειν.
Tοῦς λόγους σου ἀνέγνων. Χαίρω γνώστην τῆς Ἑλληικῆς γλώσσας πρὸς ἡμᾶς ἥκειν. Βοηθοὶ γὰρ κυριώδεις εἶσιν, δὲ μαθηταὶ οἱ Ἑλληνικαὶ ὀλίγαι. Τὸ ἑλληνίζειν καλὸν, τὸ πρῶτον δὲ τὸ μανθάνειν τῆς γλώσσας. Ἐπιέλπομαι πολλοὺς εἰς τὴν ἀγοράν ἥκειν.
Ἔρρωσο.
Re: Παρθενοπίπτης
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.10.2009 um 13:18 Uhr (Zitieren)
.....οἱ μαθηταὶ οἱ Ἑλληνικοὶ ὀλίγοι...
Re: Παρθενοπίπτης
Ὑληβάτης schrieb am 07.10.2009 um 12:43 Uhr (Zitieren)
ὦ Παρθενοπίπτα, οὐκ ἐπιλαθόμην σοῦ. Kαὶ ἐγὼ εἶμι ἐκ τῆς μεσημβρινῆς Γερμανίας, ἀλλ᾿ ἐκ τῆς ἐσπερίας.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Löwe

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.