α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
KANTHAROS 10 (823 Aufrufe)
ανδρέας schrieb am 31.10.2009 um 10:41 Uhr (Zitieren)

Vielleicht lockt das διψαλέος ja an ?

1. Σωκράτης Βουλόμεθα νῦν σκέπτεσθαι, ποῖον δεῖ τὸν φύλακα εἶναι καὶ τί ἐστι τὸ τῶν φυλάκων ἔργον.

Sokrates, wir wollen nun prüfen (überlegen, betrachten), was für ein Wächter erforderlich ist, und was die Aufgabe (Tat, Werk) der Wächter ist.

2. Πρὸς μὲν τοὺς οἰκείους πράους δεῖ τοὺς φύλακας εἶναι, πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς.

Gegenüber (zu) dem Hausstand (den eigenen Leuten) ist es nötig, dass die Wächter freundlich sind, aber gegenüber den Feinden unangenehm (lästig)..

3. Ἄλλως οὐκ ἔστιν ἀγαθὸς φύλαξ.

Auf andere Weise ist er nicht ein guter Wächter (ist er kein guter Wächter).
Re: KANTHAROS 10
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 31.10.2009 um 11:30 Uhr (Zitieren)
ανδρέας, da gibt´s kaum was zu kritisieren, außer ...was für einEN Wächter erforderich ist...;-)

Gut gemacht!
Re: KANTHAROS 10
ανδρέας schrieb am 31.10.2009 um 11:45 Uhr (Zitieren)

O.K. dankeschön, bald verlerne ich Deutsch , tztztz

Bei den weiteren Sätzen sitze ich gerade ...
Re: KANTHAROS 10
ανδρέας schrieb am 31.10.2009 um 12:51 Uhr (Zitieren)
Und hier der Rest des Textes (die Passage ist etwas länger):

4. Γλαύκων Δυνάμεθα ἄρα τοῖς φύλαξι παραβάλλειν τοὺς κύνας· καὶ γὰρ τῶν κυνῶν οἱ γενναῖοι πρὸς μὲν τοὺς γνωρίμους πραότατοί εἰσιν, πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας τοὐναντίον.

Glaukon: Wir können also die Wächter mit den Hunden vergleichen (und nämlich), weil sie tüchtig (unverfälscht) und sehr freundlich (Superlativ) gegenüber (zu) den Bekannten sind, aber gegenüber den Unbekannten im Gegenteil.

5. Σωκράτης Πάνυ μὲν οὖν. Καὶ μεθύειν οὐκ ἔξεστι τῷ φύλακι, ὥστε οὐκ οἶδεν, ποῦ γῆς ἐστιν.

Sokrates: Allerdings (durchaus also). Und es ist dem Wächter nicht möglich (erlaubt) , betrunken zu sein, so dass er nicht weiß, wo die Erde ist.

6. Γλαύκων Γελοῖον γὰρ τόν γε φύλακα φύλακος δεῖσθαι.

Glaukon: Es ist nämlich komisch, wenigstens die Wächter des Wächters zu brauchen (nötig zu haben).

>>> Quis custodiet ipsos custodes ?
Re: KANTHAROS 10
Γραικίσκος schrieb am 31.10.2009 um 15:19 Uhr (Zitieren)
τόν φύλακα: den Wächter
Oder nicht?
Re: KANTHAROS 10
ανδρέας schrieb am 31.10.2009 um 15:46 Uhr (Zitieren)

in 6. ja, Singular: Den Wächter

Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.
Quo vado? Im Kino. Wir schauen uns "Die Päpstin" an. Mal sehen ob wir an den katholischen Sperrposten vorbeikommen ...
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Pyramiden von Gizeh

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.