α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Sophokles über das Schweigen (624 Aufrufe)
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2009 um 17:52 Uhr (Zitieren)
Nehmen wir uns noch 'nen Sophokles vor? Kluger Mann, dieser Sophokles!
μὴ σπεῖρε πολλοῖς τὸν παρόντα δαίμονα.
σιγώμενος γάρ ἐστι θρηνεῖσθαι πρέπων.

(Fragment 2 aus dem Drama ΤΥΡΩ)
Re: Sophokles über das Schweigen
ανδρέας schrieb am 05.11.2009 um 19:07 Uhr (Zitieren)

Versuch:

Spreche nicht beschuldigend drüber/davon
es bleibt/ist offen die Klagen der Anständigen
...
Re: Sophokles über das Schweigen
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2009 um 19:15 Uhr (Zitieren)
μὴ σπεῖρε: verneinter Imperativ (wie Du es übersetzt hast)
πολλοῖς: Dativ Plural
τὸν παρόντα δαίμονα: das gegenwärtige Schicksal
σιγώμενος: irgendsoein Partizip: der Schweigende
πρέπων: noch so 'n Partizip (jedenfalls kein Geintiv Plural)
θρηνεῖσθαι: irgendsoein Infinitiv im Passiv
Re: Sophokles über das Schweigen
ανδρέας schrieb am 05.11.2009 um 19:28 Uhr (Zitieren)
Einen weiteren Übersetzungsversuch scheue ich, da ich eine Verletzung der Ehrerbietung und Bescheidenheit und der gesellschaftlichen Sitte und eine aus dieser Verletzung folgende Beschämung fürchte.
Re: Sophokles über das Schweigen
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2009 um 19:41 Uhr (Zitieren)
μὴ σπεῖρε πολλοῖς τὸν παρόντα δαίμονα: Klage nicht Vielen das gegenwärtige Schicksal -
σιγώμενος γάρ ἐστι θρηνεῖσθαι πρέπων: denn ein Schweigender ist wert, betrauert zu werden

Mit σπεῖρε komme ich aber nicht richtig klar, denn die eigentliche Bedeutung ist "winden, drehen" (--> Spirale).
Βοηθός, wo bist Du? Mach Deinem Namen Ehre!
Re: Sophokles über das Schweigen
ανδρέας schrieb am 05.11.2009 um 19:48 Uhr (Zitieren)

Nochmal:

Sprich nicht über das gegenwärtige Schicksal der Vielen (Dativ?)
der Schweigende ist doch (γάρ) eine Glänzende (An)klage (schweigen ist die beste Klage?)

diese Konstruktionen sind etwas fremdartig ...
Re: Sophokles über das Schweigen
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 05.11.2009 um 20:22 Uhr (Zitieren)
Bin ja schon da..;-)
wörtlich wäre:
μὴ σπεῖρε (von σπείρω) πολλοῖς τὸν παρόντα δαίμονα
Teile nicht allen das gegenwärtige Schicksal mit.
(LSJ als Wendung:do not speak of it indiscriminately)
σιγώμενος γάρ ἐστι θρηνεῖσθαι πρέπων
Der Verschwiegene (einer, der ein Geheimnis für sich behält) ist nämlich einer, der (darin) glänzt, dass er bejammert wird.
Re: Sophokles über das Schweigen
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2009 um 20:41 Uhr (Zitieren)
Ich habe es auf σπειράω zurückgeführt statt auf σπείρω - das war mein Fehler. Aber dann wäre ja auch der Impreativ ein ganz anderer!
Re: Sophokles über das Schweigen
Φυσικός schrieb am 05.11.2009 um 21:39 Uhr (Zitieren)
Wieso ist σιγώμενος der Verschwiegene ? Wieso wird dafür nicht ein aktives Partizip genommen?
Re: Sophokles über das Schweigen
Γραικίσκος schrieb am 05.11.2009 um 22:14 Uhr (Zitieren)
Es ist Passiv, ja. Der LSJ gibt Sophokles Fr. 653 als Belegstelle für σιγώμενος an.
Das beantwortet freilich nicht Deine Frage: wieso?
Re: Sophokles über das Schweigen
ανδρέας schrieb am 05.11.2009 um 22:36 Uhr (Zitieren)


>>> Das beantwortet freilich nicht Deine Frage: wieso? <<<

Laut Grammateion, S. 63 , Konzessiv: (vgl. 6.13.2, Punkt 3 als Beispiel): obwohl

könnte man den Teilsatz so übersetzen ?

obwohl verschwiegen glänzt er darin, dass er bejammert wird

 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Gebirge

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.