α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Philitas und der Wind (268 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 08.04.2021 um 14:42 Uhr (Zitieren)
Über den Dichter Philitas von Kos (ca. 340 v.u.Z. geboren) heißt es:
Φιλίταν λέγουσι τὸν Κῷον λεπτότατον γενέσθαι τὸ σῶμα. ἐπεὶ τοίνυν ἀνατραπῆναι ῥᾴδιος ἦν ἐκ πάσης προφάσεως, μολίβου, φασί, πεποιημένα εἶχεν ἐν τοῖς ὑποδήμασι πέλματα, ἵνα μὴ ἀνατρέπηται ὑπὸ τῶν ἀνέμων, εἴ ποτε σκληροὶ κατέπνεον.

Philitas of Cos is said to have been extremely thin. Since he could very easily be knocked over by anything, he wore shoes (they say) with soles made of lead, so as not to be blown over by the wind whenever it was gusty.

(Aelian: Varia Historia IX 14)
Re: Philitas und der Wind
Γραικύλος schrieb am 10.10.2021 um 12:07 Uhr (Zitieren)
Vgl. Athenaios 552B
Re: Philitas und der Wind
Γραικύλος schrieb am 10.10.2021 um 12:30 Uhr (Zitieren)
λεπτότερος δ‘ ἦν καὶ Φιλίτας ὁ Κῷος ποιητής, ὃς καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἰσχνότητα σφαίρας ἐκ μολύβου πεποιημένας εἶχε περὶ τὼ πόδε, ὡς μὴ ὑπὸ ἀνέμου ἀνατραπείη.

The poet Philitas of Cos was also quite thin; he was so skinny that he had balls of lead attached to his feet, to keep the wind from blowing him over.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Wasserfall

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.