α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Eine Epinomasie der Antike (64 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 13.05.2022 um 17:20 Uhr (Zitieren)
Εὐρύβατον. ἄνδρα φασὶ τοῦτον Ἐφέσιον εἶναι, καὶ λαβόντα χρήματα παρὰ Κροίσου, ὥςτε στρατιὰν συναγαγεῖν εἰς τὸν πόλεμον τὸν εἰς τοὺς Πέρσας, προδότην γενόμενον ἐγχειρίσαι τῷ Κύρῳ τὰ χρήματα τοῦ Κροίσου. καὶ ἐντεῦθεν τοὺς πονηροὺς Εὐρυβάτας καλεῖσθαι.

Eurybaton. Man sagt, daß dieser Mann aus Ephesos gewesen sei und Geld von Kroisos genommen habe, um ein Heer für den Krieg gegen die Perser zusammenzubringen, dann aber zum Verräter geworden sei und das ihm gegebene Geld Kyros ausgehändigt habe; und seitdem würden die Schurken Eurybatoi ge-nannt.

(Suda s.v. Eurybaton)
Re: Eine Eponomasie der Antike
Γραικύλος schrieb am 13.05.2022 um 17:25 Uhr (Zitieren)
(Titelkorrektur)
Re: Eine Epnomasie der Antike
Γραικύλος schrieb am 14.05.2022 um 14:03 Uhr (Zitieren)
Unter dem Schein, als schicke er Boten nach Delphi, sandte der Lyderkönig Kroisos den Eurybatos aus Ephesos in die Peloponnes und gab ihm Geld mit, um möglichst viele Griechen als Söldner anzuwerben. Doch sein Abgesandter lief zu dem Perser Kyros über und entdeckte ihm alle Einzelheiten. Deshalb wurde das ehrlose Verhalten des Eurybatos bei den Griechen zu einem Schimpfwort, und wenn jemand einem anderen Lumperei vorwerfen will, nennt er ihn bis auf den heutigen Tag „Eurybatos“ [διὸ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐπισήμου γενομένης τῆς περὶ τὸν Εὐρύβατον πονηρίας, μέχρι τοῦ νῦν, ὅταν τις ὀνειδίσαι τινὶ βούληται μοχθηρίαν, Εὐσύβατον ἀποκαλεῖ].

(Diodor IX fr. 32)

Re: Eine Epnomasie der Antike
Γραικύλος schrieb am 14.05.2022 um 14:05 Uhr (Zitieren)
Εὐσύβατον --> Εὐρύβατον
Re: Eine Eponomasie der Antike
Γραικύλος schrieb am 14.05.2022 um 14:21 Uhr (Zitieren)
(Titelkorrektur)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Speerspitzen

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.