α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
οὐχ (1030 Aufrufe)
Nin schrieb am 25.02.2010 um 09:17 Uhr (Zitieren)
dieses kleine Wörtchen kommt in meinem Text vor undi ich kanns nicht einordnen...

hier der Satz :

Πᾶσαν τῆν ἡμέραν οὗν θηρία ζητοῦντες οὐχ ηὕρισκον.

ich würde es so übersetzen, aber ich glaube das ist falsch:

Den ganzen Tag also suchte er Tiere und fand keine.

Bitte um Hilfe =)
Re: οὐχ
Βοηθὸς Ἑλληνικός schrieb am 25.02.2010 um 10:33 Uhr (Zitieren)
Hallo Nin
οὐχ ist die ganz normale Verneinung οὐ. Vor Vokalen steht οὐκ, wenn ein Spritus asper (Hauchlaut) dazu kommt wie hier, dann οὐχ.
Beim Übersetzen mußt du aufpassen:
ζητοῦντες Präs.Partizip Pl.Nom Masc.Akt kannst du schon beiordnend übersetzen, ηὕρισκον ist hier Imp. 3.Plural:
Den ganzen Tag über suchten sie nun Tiere, fanden sie (aber) nicht.

Re: οὐχ
Nin schrieb am 25.02.2010 um 10:59 Uhr (Zitieren)
ohja, stimmt, die 3. Person Pl. hatte ich nicht erkannt...
und danke für die Erklärung von oὐχ, das wusste ich so noch nicht, bin ja auch noch Anfänger ;)

Aber wenigstens hab ich den Sinn des Satzes erkannt =)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Küste

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.