α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
KANTHAROS 29/1 (856 Aufrufe)
ανδρέας schrieb am 01.03.2010 um 18:24 Uhr (Zitieren)
Hallo,

nach kurzer Abstinenz habe ich mich mal wieder dem Kantharos gewidmet. Der Text ist allerdings recht lang und deshalb fange ich mit der Hälfte an:

1. Σωκράτης Ποιήσει δὲ τὴν πόλιν ἡ ἡμετέρα χρεία.

Sokrates: Es ist aber die Stadt, die unsere Bedürfnisse erfüllen wird.

2. Ἀδείμαντος Πῶς δʹ οὔ;

Adeimantos: Wie aber nicht. (Allerdings … zustimmend)

3. Σω. ἀλλὰ μὴν πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν χρειῶν ἡ τῆς τροφῆς παρασκευή.

So: Das erste und größte (wichtigste) der Bedürfnisse ist aber die Bereitstellung der Nahrung.

4. Ἀδ. Παντάπασί γε.

Ad: Ganz und gar wenigstens. (das ist allerdings völlig richtig)

5. Σω. Δευτέρα δὴ οἰκίας, τρίτη δὲ ἐσθῆτος καὶ ῶν τοιούτων.

So: Das zweite also sind Häuser, das dritte aber Kleidung und derartige (Dinge).

6. Ἀδ. Ἔστι ταῦτα.

Ad: Das sind sie.

7. Σω. Φέρε δή, πῶς ἡ πόλις ἀρκέσει ἐπὶ τοσαύτην παρασκευήν; οὐ πολλῶν δεήσει πολιτῶν;

So: Nun denn, wie wird die Stadt gegenüber einer so großen Bereitstellung (besser: Aufgabe) genügen? Werden nicht viele Bürger nötig sein?

8. Ὁ γὰρ γεωργὸς οὐκ αὐτὸς ποιήσεται ἑαυτῷ τὸ ἄροτρον οὐδὲ τὰ ἄλλα ὄργανα τοιαῦτα, οὐδʹ αὖ ὁ οἰκοδόμος· ἢ οὔ;

Der Bauer wird nämlich weder selbst (dem Bürger… selbigem: ἑαυτῷ) den Pflug ziehen, noch die anderen Werkzeuge bereitstellen (ποιήσεται … bezogen auf beide Aussagen: tun), wie auch wieder der Hausbauer (Bauherr). Oder nicht?

9. Ἀδ. Φαίνεται.

Ad. Scheint so.

10. Σω. Τέκτονες οὖν καὶ χαλκεῖς καὶ τοιοῦτοι πολλοὶ δημιουργοὶ συχνὸν τὸ πολίχνιον ποιήσουσιν.

So: Folglich werden Baumeister und Schmiede und die Gemeindearbeiter die kleine Stadt dicht bevölkern.

11. Ἀδ. Πάνυ μὲν οὖν.

Ad: Ganz zwar nicht
Re: KANTHAROS 29/1
Ὑληβάτης schrieb am 01.03.2010 um 19:47 Uhr (Zitieren)
XAIPE, Du Phänomen.
Bei Lektion 29 bist Du im Selbststudium angekommen! Respekt. Das soll nicht in der Luft hängenbleiben.
5. Σω. Δευτέρα δὴ οἰκίας, τρίτη δὲ ἐσθῆτος καὶ ῶν τοιούτων.
So: Das zweite also sind Häuser, das dritte aber Kleidung und derartige (Dinge).

Wahrscheinlich hast Du an das Richtige gedacht und οἰκίας, ἐσθῆτος und τῶν τοιούτων als Genitive auf ein zu ergänzendes παρασκευή bezogen.

8. Ὁ γὰρ γεωργὸς οὐκ αὐτὸς ποιήσεται ἑαυτῷ τὸ ἄροτρον οὐδὲ τὰ ἄλλα ὄργανα τοιαῦτα, οὐδʹ αὖ ὁ οἰκοδόμος· ἢ οὔ;

Der Bauer wird hier "selbst machen", und zwar "Für wen?" - ἑαυτῷ. Da warst Du Dir nicht so sicher, oder? Jetzt denn?
Re: KANTHAROS 29/1
ανδρέας schrieb am 01.03.2010 um 20:17 Uhr (Zitieren)

Bei 8. war ich mir wirklich unsicher. Der γεωργὸς αὐτὸς ist Subjekt, der οὐκ αὐτὸς (nicht selbst)>
ἑαυτῷ ist bezogen auf die πολιτῶν im vorhergehenden Satz ( Ersatz für das fehlende Personalpronomen)- oder auch nicht ...

Habe ich das falsch aufgefasst?
Re: KANTHAROS 29/1
Ὑληβάτης schrieb am 01.03.2010 um 20:23 Uhr (Zitieren)
Das mit dem Subjekt verstehe ich nicht. Ja, Ὁ γεωργὸς αὐτὸς ist Subjekt.
ἑαυτῷ ist ja reflexiv, also auf den Bauern bezogen.
Re: KANTHAROS 29/1
ανδρέας schrieb am 01.03.2010 um 20:40 Uhr (Zitieren)

Argh ....

Der Bauer wird sich nicht selbst den Pflug herstellen, noch die anderen Werkzeuge ...

> Arbeitsteilung (siehe Folgesatz, dafür werden die Handwerker benötigt). Lang ist die Leitung ...
Re: KANTHAROS 29/1
Ὑληβάτης schrieb am 01.03.2010 um 20:42 Uhr (Zitieren)
... aber nicht leck. ;-)
Re: KANTHAROS 29/1
ανδρέας schrieb am 01.03.2010 um 20:48 Uhr (Zitieren)
Danke Ὑληβάτης,

am zweiten Teil der Lektion arbeite ich noch ...
:-)
Re: KANTHAROS 29/1
Ὑληβάτης schrieb am 01.03.2010 um 20:55 Uhr (Zitieren)
Viel Erfolg.
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Pyramiden von Gizeh

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.