α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
Altgriechisch Wörterbuch - Forum
Die Rache eines Kamels (272 Aufrufe)
Γραικύλος schrieb am 30.05.2023 um 16:48 Uhr (Zitieren)
(Ps.-)Aristoteles, Mirabilia 830b:
Τοὺς ἐν Ἀραβίᾳ φασὶ καμήλους μὴ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὰς μητέρας, ἀλλὰ κἂν βιάσηταί τις, οὐ θέλουσι. καὶ γάρ ποτε λέγεται, ἐπεὶ οὐκ ἦν ὀχεῖον, τὸν ἐπιμηλητὴν καλύψαντα ἐφεῖναι τὸν πῶλον. ὁ δὲ τὸ ὀχεύειν τότε μέν, ὡς ἔοικε, συνετέλεσε, μικρῷ δ‘ ὕστερον δάκνων τὸν καμηλίτην ἀπέκτεινεν.

Die Kamele in Arabien sollen ihre Mütter nicht bespringen, sondern sich sogar sträuben, wenn man sie zwingt. Denn man erzählt sich, daß einmal, als kein Beschäler zur Stelle war, der Wärter (die Mutter) verhüllt und dann das junge Tier hereingeschickt habe. Dieses hat dann, wie es heißt, die Begattung ausgeführt, kurz darauf aber durch einen Biß den Kamelwärter getötet.

(Aristoteles: Mirabilia – De audibilibus. Hrsg. v. Ulrich Klein. Darmstadt 1972, S. 7)
 
Antwort
Titel:
Name:
E-Mail:
Eintrag:
Spamschutz - klicken Sie auf folgendes Bild: Akropolis (Athen)

Aktivieren Sie JavaScript, falls Sie kein Bild auswählen können.