α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
δεσπότηςHerr
δεσπότης -ου, ὁHerr, Herrscher
κυρίαHerrin
στρατιάHausherr
ἄρχωνHerrscher
δυνάστηςHerrscher
ἐγκράτειαHerrschaft
κράτοςHerrschaft
βασιλεύωHerrschaft
ἄρχωνHerrscherin
δυνάστηςHerrscherin
ἔνδοξοςherrlich
ἐπιφανήςherrlich
χιλίαρχοςFeldherr
στρατηγόςFeldherr
μεγαλοπρεπήςherrlich
κλέοςHerrlichkeit
δόξαHerrlichkeit
ἔκθετοςherrenlos
ἐπιτυγχάνωherrschen
τυγχάνωherrschen
αὐθεντέωherrschen
ἑτοιμάζωherrichten
προστάτιςSchirmherr
προμελετάωherrichten
παρασκευάζωherrichten
κατασκευάζωherrichten
ἄρχωbeherrschen
προϊστημιbeherrschen
αὐθεντέωbeherrschen
κράτοςHerrschaftsgebiet
προστάτιςSchirmherrin
μεγαλύνωverherrlichen
δοξάζωverherrlichen
κράτοςOberherrschaft
ἐγκρατήςselbstbeherrscht
σώφρωνselbstbeherrscht
νηφάλιοςselbstbeherrscht
ἡγεμονίαHerrschaft Regierungszeit
ἡγεμονεύωHerrschaft Regierungszeit
κυριεύωHerrschaft Regierungszeit
κανώνHerrschaft Regierungszeit
βραβεύωHerrschaft Regierungszeit
ἐνδοξάζομαιverherrlicht werden
ἀρχισυνάγωγοςHerrscher über eine Synagoge
ἐπιτάσσω(Gefühle) beherrschen
ἐντέλλομαι(Gefühle) beherrschen
προστάσσω(Gefühle) beherrschen
παραγγέλλω(Gefühle) beherrschen
διατάσσω(Gefühle) beherrschen
ἐγκρατεύομαιsich in Selbstbeherrschung üben
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge