α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
ὀλίγοςklein
μικρόςklein
κατώτεροςklein
κατωτέρωklein
κατωτέρωklein
καθίημιklein
γυναικάριονklein
βραχύςklein
ἥσσωνkleiner
ἐλάσσωνkleiner
κατώτεροςkleiner
κατωτέρωkleiner
καθίημιkleiner
ἔριφοςZicklein
νηπιάζωKleine
σάκκοςSackleinen
θησαυρίζωKleinod
γάζαKleinod
λικμάωzerkleinern
κλείςkleine Insel
βιβλαρίδιονkleines Buch
παραλλαγήKleingeld
παιδίονKleinkind
παιδίον , -ου, τόKleinkind
νήπιοςKleinkind
μετάθεσιςKleingeld
βρέφοςKleinkind
ἐπίβλημαkleine Stelle
ἐλαττόωVerkleinerung
μικρόςkleinwüchsig
ἀπουσίαkleiner epileptischer Anfall
φυγήkleinste Einheit in der U.S. Air Force (Teileinheit einer Staffel)
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge