EsperantoDeutsch
irasgeht
kirasoSchürze
[Historie] Rüstung — Ritterrüstung
Ritterrüstung
Panzerung
Panzer
Kürass
Harnisch
kirasipanzern
Panzer
oni dirasman
kirasŝipoPanzerschiff
kirasaŭtoPanzerspähwagen
Panzerauto
li dezirasmöchte — er wünscht sie möchte warten
kirasplatoPanzerplatte
kirasoaŭtoPanzerauto
kirastrajnoPanzerzug
kirasŝrankoPanzerschrank
kirasplatojPanzerung — Panzerplatten
kirasa aŭtoPanzerauto
kirasskoltautoPanzerspähwagen
oficiraspirantoOffiziersanwärter
Mi deziras pagi!zahlen — Bitte zahlen!
mi deziras paroliWort — ich bitte ums Wort
dum li diras tionindem — indem er das sagt
surhavanta kirasongeharnischt
kiraso de kavaliroRitterrüstung
oni diras pri iun bononnachsagen — jemanden etwas gutes nachsagen
la celo kiun mi aspiraswonach — das Ziel wonach ich strebe
provizado per kirasplatojPanzerung

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Kiom la koro dez<b>iras</b>.
La afero ne <b>iras</b> glate.
iu mano al si alt<b>iras</b>.
Popolo d<b>iras</b>, Dio d<b>iras</b>.
Kiu <b>iras</b> sperte, <b>iras</b> certe.
Plena kaso teliston alt<b>iras</b>.
Se brulas nenio, fumo ne <b>iras</b>.
Ne <b>iras</b> hakilo al kolo humila.
Kiu bone m<b>iras</b>, bone veturas.
Tie <b>iras</b> fumo per densaj nuboj.
Liberulo <b>iras</b>, kien li dez<b>iras</b>.
<b>Iras</b> iu kruro la sia plezuro.
Kiu <b>iras</b> trankvile, <b>iras</b> facile.
Kio <b>iras</b> el koro, venas al koro.
Kiu kurae al<b>iras</b>, facile ak<b>iras</b>.
Gasto tro petata for<b>iras</b> malsata.
Fio ne <b>iras</b>, sed hoko in t<b>iras</b>.
Spesmilo superflua poon ne <b>iras</b>.
Lupo sop<b>iras</b>, al arbaro sin t<b>iras</b>.
Kiu multon dez<b>iras</b>, nenion ak<b>iras</b>.
Kiu d<b>iras</b> la veron, havas suferon.
Kiu bati dez<b>iras</b>, trovas bastonon.
iu <b>iras</b>, kiel sa al li d<b>iras</b>.
Al bona asisto <b>iras</b> mem la besto.
Sango komuna reciproke sin alt<b>iras</b>.
Kiu rabi el<b>iras</b>, ofte nuda revenas.
Kiu komencas juon, <b>iras</b> sub jugon.
De unu bovo oni du felojn ne <b>iras</b>.
Rano e en palaco sop<b>iras</b> pri maro.
Fadeno <b>iras</b>, kien kudrilo in t<b>iras</b>.
Malsano venas rapide, for<b>iras</b> rigide.
Malfelio venas rajde, for<b>iras</b> piede.
Kiu tro multe dez<b>iras</b>, nenion ak<b>iras</b>.
Kiu malmulte dez<b>iras</b>, felion ak<b>iras</b>.
E monstron adm<b>iras</b>, kiu ame del<b>iras</b>.
De unu bovo oni du felojn ne de<b>iras</b>.
Urson al mielo oni ne t<b>iras</b> per orelo.
Pli t<b>iras</b> virina haro, ol evala paro.
Kie dento doloras, tien <b>iras</b> la lango.
Tien okuloj <b>iras</b>, kion la koro dez<b>iras</b>.
Dio puni dez<b>iras</b>, li la saon fort<b>iras</b>.
Tra unu orelo en<b>iras</b>, tra la dua el<b>iras</b>.
Oni maron adm<b>iras</b>, se oni maron ne <b>iras</b>.
Okaza komplimento ne <b>iras</b> al testamento.
Kion sobreco dez<b>iras</b>, ebrieco in d<b>iras</b>.
Pensoj <b>iras</b> trans limo sen pago kaj timo.
Kien kudrilo <b>iras</b>, tien fadenon i t<b>iras</b>.
Kontra vesto malbona konsp<b>iras</b> iu tono.
Kie ajn rano <b>iras</b>, i iam maron sop<b>iras</b>.
Mono odoron ne havas, sian devenon ne d<b>iras</b>.
Leo estas cedema: kien vi dez<b>iras</b>, i <b>iras</b>.
Animo al paradizo dez<b>iras</b>, sed pekoj ret<b>iras</b>.
Rapide <b>iras</b> la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Sonorilo vokas al preejo kaj mem neniam en<b>iras</b>.
El la bu multaj vortoj el<b>iras</b>, sed ne iuj ion d<b>iras</b>.
Saa scias, kion li d<b>iras</b>, malsaa d<b>iras</b>, kion li scias.
Kiu ne ak<b>iras</b>, kiam li povas, tiu poste dez<b>iras</b>, sed jam ne retrovas.
Kiu laboras kaj dez<b>iras</b>, tiu ak<b>iras</b>, kiu mem ne penas, nenio al li venas.