LateinDeutsch
Aquae Gratianae Aix-les-Bains
Aquae Allobrogum Aix-les-Bains