α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ C Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ἷ Schließen Bewegen ?
AltgriechischDeutsch
ὑγιήςganz
ὅλοςganz
ὁλόκληροςganz
ἅπαςganz
πᾶς πᾶσαganz
ὑγιήςganze
ὅλοςganze
ὁλόκληροςganze
ὑγιήςganzes
ὑγιήςganzer
ὅλοςganzes
ὅλοςganzer
ὁλόκληροςganzes
ὁλόκληροςganzer
ὑπερηφανίαArroganz
ἀλαζονείαArroganz
φυσίωσιςArroganz
λογικόςganz gut
ὑπερπερισσῶςganz und gar
ὅλωςganz und gar
ὁλοκληρίαGanzheit
τελείωςganz und gar
πάντωςganz und gar
καθόλουganz und gar
ὅλωςim Ganzen
πάντωςim Ganzen
ὑπερλίανganz besonders
σφόδραganz besonders
σφοδρῶςganz besonders
περισσῶςganz besonders
ὡραῖοςganz ordentlich
οὐδαμῶςganz und gar nicht
μηδαμῶςganz und gar nicht
τέλειοςnicht mehr ganz jung
μονόομαιganz zu schweigen von
Neue Vokabel hinzufügen   —   Übersicht der Anträge