Aufgrund der hohen Trefferanzahl wurde nur eine begrenzte Anzahl Vokabeln ausgegeben. Mehr anzeigen.
EsperantoDeutsch
amikoFreund
aikidojapanischer Kampfsport
Aikido
afrikoAfrika
afrikaafrikanisch
afiksoZusatzsilbe
Beisilbe
Affix
abdikoRücktritt
Kündigung
Demission
Abdankung
abdikizurücktreten
sein Amt niederlegen
demissionieren
abdanken
amikinoFreundin
amikigibefreunden
amikecoFreundschaft
amikecafreundschaftlich
amikaĵoFreundschaftsdienst
amerikoAmerika
amerikaamerikanisch
almiksihinzufügen
dazumischen
beimischen
alkovistoKomiker
alikazeansonsten
andernfalls
alflikianflicken
alfiksistecken
anstecken
ansetzen
akustikoAkustik
agarikoLamellenpilz
Egerling
Champignon
afliktoTrübsal
Qual
Niedergeschlagenheit
Kümmernis
Kummer
Kränken
Herzeleid
Betrübnis
Betrüben
afliktiquälen
kränken
betrüben
bekümmern
afliktabetrüblich
bekümmert
alikvotoaliquoter Teil
alambiko~kolben
Destillierglas
akustikoSchalllehre
Raumklang
akustikaklanglich
akustisch
afrikatoAffrikata
afrikanoAfrikaner
adjudikoVerdingung
Ausschreibung
adjudikiverdingen
ausschreiben — öffentlich
abrikotoMarille
Aprikose
analitikaanalytisch
amplifikiverstärken
amikigitabefreundet
amikiĝemasich gerne anfreundend
gern Freund werdend
amerikanoAmerikaner
almiksaĵoZusatz
Beimischung
almiksadoBeimischung
Beimischen
alikvantonicht aufgehender Teil
alfiksaĵoangesetztes Stück
Ansatz
akrostikoAkrostichon
akrobatikoAkrobatik
akrobataĵoAkrobatik
afrikaziaafro-asiatisch
afrikansoBure
Afrikander
Afrikaander
afrikansakapholländisch
afliktitaniedergeschlagen
betrübt
afliktiĝisich sorgen
aerodinamika kanaloWindkanal
AdriatikoAdriatisches Meer
altoindikoHöhenangabe
akrobatikoTrapezkunst
Geschicklichkeit
akfiksiitoScheintoter
akfiksiitascheintot
akademianoAkademiker
agrikuturalandwirtschaftlich
agrarisch
agnostikuloAgnostiker
agarikacojLamellenpilze
afrodiziigaĵoAphrodikum
afrik-aziaafro-asiatisch
aertrafikoLuftverkehr
Flugverkehr
adjudikadoAusschreibung
Angebot
abrikotujoAprikosenbaum
amplifikiloVerstärker
alkoholuloAlkoholiker
alikonstruiumbauen
alikoloriĝisich verfärben
alikolorigietwas umfärben
agrikulturoLandwirtschaft
Ackerbau
aeronaŭtikoLuftschiffahrtskunde
aeronaŭtikadie Luftfahrt betreffend
aerodinamikoAerodynamik
abrikotarboAprikosenbaum
agnostikismoAgnostizismus
afliktoplenakummervoll
gramvoll
afiŝoForumsartiken
afiŝi[EDV] Artikel in einem Forum
aerodinamikastromlinienförmig
aerodynamisch
Adriatika MaroAdria
amplifikatoroVerstärker
alikonstruadoUmbau
akordionoZiehharmonika
acida brasikoSauerkraut
akustika trakoTonspur (bei Tonbändern)
akustika kuplilo[EDV] Akustikkoppler
agrikulturistoLandwirt
aeroakrobatikoKunstflug
Kunstfliegen
Adriatika MaroAdriatisches Meer
akustika modemo[EDV] akustisches Modem
abstinuloAntialkoholiker
analitika modelo[Mathematik] analytisches Modell
akustika spektroSchallspektrum
analitika funkcioanalytische Funktion
analitika geometrioanalytische Geometrie
aertrafika centrejoLuftverkehrszentrale
absoluta dosierindikovollständiger Pfad
[EDV] absoluter Pfad
afro~Abkürzung für Afriko
z.B. ‚afro-amerikano

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Amikointimulo.
Prediki al surduloj.
Geamantoj sin pikas.
Prunto amikon forpelas.
Nek pikite, nek hakite.
Amiko en ĝojo kaj ploro.
Amikon montras malfeliĉo.
Mono publika estu fortika.
Kie maldike, tie rompiĝas.
Amiko en ĝojo kaj malĝojo.
Urtikon frosto ne difektas.
Piki al iu la vundan lokon.
Mia langomia malamiko.
Tablo kovrita faras amikojn.
Kia la semo, tia la rikolto.
Donacetoj subtenas amikecon.
Aŭskulti kiel ĥinan predikon.
Amikeco aparte, ofico aparte.
Amikeco aparte, afero aparte.
Vivi kun iu en intima amikeco.
Fari al iu predikon pri moroj.
pinglo povas koron trapiki.
Plibono estas malamiko de bono.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Amikon ŝatu, malamikon ne batu.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Demeti de si la antikvan Adamon.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Ŝatu amikon laŭ la dato de akiro.
Sako ne sonasamiko ne konas.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Kiso publika estas kiso malamika.
Amiko de amiko estas ankaŭ amiko.
Se amiko petas, li neniam ripetas.
Sako ne sonas, — amiko ne konas.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
Ne prediku knabino al via patrino.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Spiko malplena plej alte sin tenas.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Ju pli da donoj, des pli da amikoj.
Pli bonaestas malamiko de bona.
Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
Amu domon novan kaj amikon malnovan.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Ne fidu amikon, kiu havas jam flikon.
Kritiki estas facile, fari malfacile.
Korniko vundita propran voston timas.
Kiu neniun savis, malamikon ne havas.
Estintaj amikoj plej kruele malpacas.
Amiko fidela estas trezoro plej bela.
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.
Kiu neniun savis, malamikojn ne havas.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe.
Amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu.
Al vi oni predikas, kaj nin oni pikas.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Por amiko komplezo neniam estas tro peza.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Hako post hako estas la plej efika atako.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Truon de l‘ honoro flikos neniu tajloro.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
Sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Ĉiu sin direktas, kiel la kapal li diktas.
Pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Al la malamiken kuro faru ponton kun plezuro.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko.
Dronanto domon proponas, savito brikon ne donas.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Gardu min Dio kontraŭ amikoj, — kontraŭ malamikoj mi gardos min mem.