Aufgrund der hohen Trefferanzahl wurde nur eine begrenzte Anzahl Vokabeln ausgegeben. Mehr anzeigen.
EsperantoDeutsch
antagegenwärtig
antaŭjüngst
ehe
bevor
antaŭevorn
vorhin
vorher
im voraus
früher
eher
davor
antaŭavorig
vorhergehend
vorder
antaĵoGegenwärtiges
amintageliebt habend
antaŭenvorwärts
voran
nach vorn
hervor
akcentabetont
Akzent
antaŭecoVorsprung
Voransein
[Sport] Führung
antaŭbrakoUnterarm
antaŭaĵoVorheriges
Vorderteil
Vordergrund
Vorangegangenes
Front
antaŭ olfrüher als
ehe
bevor
antaŭ ĝidavor
antarktasüdpolar
antarktisch
Südpol~
antagonagegensätzlich
antagonisch
aktualamomentan
agitanta[Politik] handelnd
AntarktoSüdpolargebiet
Antarktis
Antarktika
antaŭdomevor dem Haus
antaŭdiroWahrsagung
Vorhersage
Voraussage
antaŭdirivorhersagen
antaŭantoVorgänger
antaŭ kiowovor
antaŭ ĉiozunächst
vor allem
besonders
akresentascharfsinnig
akrapintaspitz
akcidentazufällig
unwesentlich
absintaĵoAbsinth
AntarktioSüdpolarkontinent
Antarktis
AntarktidoAntarktis
antaŭgardiverhüten
schützen
antaŭeniroFortkommen
antaŭenirivorwärtsschreiten
vorwärtsgehen
vorrücken
nach vorne gehen
antaŭenigivorwärtsbringen
antaŭeniĝivorwärts/voran kommen
antaŭenigivorrücken
vorausgehen
fördern
antaŭeniĝiaufrücken — zum Vordermann
antaŭenigianführen
antaŭenemavorantreibend
vorangehend
voran
antaŭavizoVorankündigung
antagonuloWidersacher
Gegner
Antagonist
antagonistoAntagonist
antaŭforigivorsorglich verhindern
antaŭenŝovivorschieben
vordrängeln
antaŭenpuŝivorantreiben
nach vorne stoßen
antaŭenpaŝivortreten
antaŭenmovo[Kfz] Vorwärtsgang
antaŭendativordatieren
vorausdatieren
antaŭdiluva[Geologie] vorsintflutlich
antaŭdecidivorweg entscheiden
vorher beschließen
vorentscheiden
Vorhinein beschließen
antaŭĉambroVorzimmer
Diele
antaŭanoncoVoranzeige
antaŭ longevor langer Zeit
antagonistoWidersacher
Gegenspieler
antagonismoWidersprüchlichkeit
Widerspruch
Gegensätzlichkeit
Gegensatz
Antagonismus
antagonismagegnerisch
entgegengesetzt wirkend
antagonistisch
aktujoAktentasche
abakoRechentafel
antaŭgardadoVorsorge
Vorbeugung
Verhütung
antaŭesploroVoruntersuchung
antaŭdestinoVorherbestimmung
Prädestinationslehre
antaŭa pordoVordertür
antaŭa partoBug
antaŭa glaco[Kfz] Windschutzscheibe
akopanantaroGefolge
Begleitende
Antaŭa RejnoVorderrhein
antaŭenetendivorstrecken
vorrecken
antaŭaranĝitavorher arangiert
manipuliert
abgekartet
antaŭa flankoVorderseite
antaŭ nelongevor kurzem
neulich
alimenta devoUnterhaltspflicht
akompanantaroBegleiter
antaŭenpenetrivorstoßen
[Militär] vordringen
antaŭa kovriloVorderdeckel — Buch, CD, etc.
Umschlagdeckel
antaŭdestinismoVorsehungsglaube
Prädestinationslehre
antarkta cirklosüdlicher Polarkreis
antarkta aŭroroSüdlicht
Antarkta OceanoAntarktischer Ozean
akumuliĝanta rentoZinseszins
a.K.antaux Kristo: vor Christus
abiturienta ekzamenoAbitur
antaŭdifinita proceduro[Programmierung] vordefinierte Funktion

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Kiu povas a<b>nta</b>vidi!
Vesto homon preze<b>nta</b>s.
Seri la tagon pasi<b>nta</b>n.
Tro da bono ne turme<b>nta</b>s.
Leo pasi<b>nta</b>on ne tuas.
Vivi de esto<b>nta</b>j enspezoj.
Birdo ka<b>nta</b>s la sia beko.
Nazo supren, vento a<b>nta</b>en.
Kudri per fluga<b>nta</b> kudrilo.
Ne iru fadeno a<b>nta</b> kudrilo.
Mizero havas tale<b>nta</b>n kapon.
Konsumi sian a<b>nta</b>an grason.
Fiereco venas a<b>nta</b> la falo.
A<b>nta</b> vespero ne estu fiera.
Sidu lango mala<b>nta</b> la vango.
Pasi<b>nta</b> doloro for el memoro.
Malplena sako te<b>nta</b>s al peko.
Malkovri a<b>nta</b> iu sian koron.
Krevis la vazo a<b>nta</b> la nazo.
eti perlojn a<b>nta</b> la porkojn.
Lupo dorma<b>nta</b> afon ne kaptas.
Kiu lin tuas, tiu lin se<b>nta</b>s.
Arbo kraka<b>nta</b> venton ne timas.
Ne io brila<b>nta</b> estas diamanto.
La konscienco lin ne turme<b>nta</b>s.
A<b>nta</b> la lango laboru la cerbo.
Vane vi te<b>nta</b>s, mi ne konsentos.
Pekinto pe<b>nta</b>s, kolero sile<b>nta</b>s.
Ne ladu la tagon a<b>nta</b> vespero.
Malfermita kelo te<b>nta</b>s al telo.
Kontra nehavo e juo sile<b>nta</b>s.
Du kontra unu preze<b>nta</b>s armeon.
Akvo sile<b>nta</b> subfosas la bordon.
Vola<b>nta</b> kruro ne lacias de kuro.
Plumo ne se<b>nta</b>s, papero sile<b>nta</b>s.
Okulo ne ate<b>nta</b>s, dorso ekse<b>nta</b>s.
Ne diru hop a<b>nta</b> la salto.
Li ekscitias kiel bola<b>nta</b> lakto.
Kuraa mieno a<b>nta</b> propra kameno.
Kiu ho<b>nta</b>s nenion, ne timas Dion.
A<b>nta</b>e intencu kaj poste komencu.
Kion koro se<b>nta</b>s, lango preze<b>nta</b>s.
Por paro ama<b>nta</b> iu loketo sufias.
Mala<b>nta</b>e mizero, a<b>nta</b>e malespero.
Kaptu lin kiel forflugi<b>nta</b>n venton.
Jen staras la bovoj a<b>nta</b> la monto!
Fida<b>nta</b> al vorto atendas is morto.
Emine<b>nta</b> uldanto, malbona paganto.
Sprita vorto te<b>nta</b>s, nenion ate<b>nta</b>s.
Se okulo ne ate<b>nta</b>s, dorso ekse<b>nta</b>s.
Pekinto pe<b>nta</b>s, kolero sile<b>nta</b>s.
Mala<b>nta</b> barilo kurao estas facila.
Edzio tro mome<b>nta</b> estas longape<b>nta</b>.
De ka<b>nta</b>do senpaga doloras la goro.
Danci a<b>nta</b> iu sur piedoj kaj manoj.
A<b>nta</b>parolo liberigas de postparolo.
A<b>nta</b> tima okulo potencias e kulo.
Se sile<b>nta</b>s draejo, malpacas loejo.
Okulo ne ate<b>nta</b>s, dorso ekse<b>nta</b>s.
Esti<b>nta</b>j amikoj plej kruele malpacas.
E por pomo putra<b>nta</b> trovias amanto.
De fremda dento ni doloron ne se<b>nta</b>s.
Vilaano kreditas, vilaestro pru<b>nta</b>s.
Unufoje teli<b>nta</b> restas iam telisto.
Perdi<b>nta</b> la kapon pri haroj ne ploras.
Kiso a<b>nta</b> amaso estas kiso de Judaso.
Emine<b>nta</b> uldanto malbona paganto.
E muo se<b>nta</b>s, kiam vi in turme<b>nta</b>s.
Brava batalanto kontra plado bola<b>nta</b>.
Sur arbon klinii<b>nta</b>n saltas la kaproj.
Ne kaias lia lango mala<b>nta</b> la vango.
Morda<b>nta</b>j hundoj kuras iam kun vundoj.
Malfelio komuna estas malpli prema<b>nta</b>.
Konsumi sian grenon a<b>nta</b> ia maturio.
Kion mi ne se<b>nta</b>s, pri tio mi sile<b>nta</b>s.
Kie regas la forto, tie rajto sile<b>nta</b>s.
Gardu vin du baroj: lipoj kaj de<b>nta</b>roj.
Por pendigi teliston, a<b>nta</b>e lin kaptu.
Ne rapidu kun fido a<b>nta</b> longa kunesido.
Facile estas danci, se la felio ka<b>nta</b>s.
Atendu min a<b>nta</b> la domo de mia pranepo.
Unu similas nulon, ne preze<b>nta</b>s kalkulon.
Sango ne sile<b>nta</b>s, sian sangon i se<b>nta</b>s.
Riigas ne enspezo, sed prude<b>nta</b> elspezo.
Ofte ka<b>nta</b>s la buo, kiam ploras la koro.
Morti<b>nta</b> seru ielon, viva<b>nta</b> ian celon.
A<b>nta</b> okuloj ne staras, doloron ne faras.
Ne iu hundo boja<b>nta</b> estas hundo morda<b>nta</b>.
Malproksime vidas, a<b>nta</b> la nazo ne vidas.
Leo valoras por poste, sed ne por a<b>nta</b>e.
Esti<b>nta</b> amiko estas plej danera malamiko.
A<b>nta</b>e kion vi devas, poste kion vi volas.
A<b>nta</b> mortigo de urso ne vendu ian felon.
Se malsato turme<b>nta</b>s, lupo timon ne se<b>nta</b>s.
Edzio pro amo flama<b>nta</b> al la sako sona<b>nta</b>.
Li estas kompete<b>nta</b>, kiel besto pri arento.
Kiu pri telo sile<b>nta</b>s, tiu telon konse<b>nta</b>s.
Ju cerbo pli prude<b>nta</b>, des lango pli sile<b>nta</b>.
Ne timu hundon boja<b>nta</b>n, timu hundon sile<b>nta</b>n.
Kiun malojo ne turmentis, tiu ojon ne se<b>nta</b>s.
Kiu se<b>nta</b>s ploras, kiu vidas nur ridas.
Pli valoras konte<b>nta</b> spirito, ol granda profito.
Ne elveru la malpuran, a<b>nta</b> ol vi havas la puran.
Kiu ne ate<b>nta</b>s la se, tiu se<b>nta</b>s la ve.
Ne venas mont al monto, sed homo homon renko<b>nta</b>s.
Pri laboroj maldilige<b>nta</b>, pri festoj plej kompete<b>nta</b>.
A<b>nta</b> io zorgu oficon, plezuro atendos sian vicon.
Uzu tempon esta<b>nta</b>n, a<b>nta</b>vidu esto<b>nta</b>n, memoru esti<b>nta</b>n.
Se iu balaos a<b>nta</b> sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Ne punu edzinon a<b>nta</b> infanaj okuloj, ne punu infanojn a<b>nta</b> fremduloj.
Danera estas bovo a<b>nta</b>e, evalo mala<b>nta</b>e, kaj malsaulo de iuj flankoj.
Nenio pli grandan mizeron preze<b>nta</b>s, ol se sano mankas kaj uldoj turme<b>nta</b>s.