Aufgrund der hohen Trefferanzahl wurde nur eine begrenzte Anzahl Vokabeln ausgegeben. Mehr anzeigen.
EsperantoDeutsch
afektuloGeck
agentoAgent
agemoTätigkeit
agemageschäftig
emsig
aktiv
agil
afektadoGetue
adaĝeadagio
agoniiringen — mit dem Tod
agentoVertreter
Geschäftsbesorger
agentiagentieren
Kunden werben
agendoVormerkkalender
Vormerkbuch
Terminkalender
Notizbuch
Kalender
Agenda
afektoGezier
afektadoGehabe
admonigen
agenturoAgentur
agentejoAgentur
agentecoAgentur
afektitageziert
afektageziert
adjudikadoAngebot
agrablaangenehm
agivorgehen
agi laŭbefolgen
agenturoGeschäftsnebenstelle
agarikoEgerling
afablaangenehm
adsorbiablagern
adaptiĝemagefügig
abundegein Massen
absolvivergeben
abnegaciientsagen
abandoniaufgeben
adjudikiverdingen
adiaŭiausloggen
adherianhängen
adeptoAnhänger
absurdaungereimt
absorbieinsaugen
aborigenoUreinwohner Australiens
Eingeborene
aborigenaureingesessen
eingeboren
aglomeratoZusammengeballtes
aglomeraĵoZusammengeballtes
afiŝiaushängen
anschlagen
adsorboAblagerung
adresuloEmpfänger
adresotoEmpfänger
adresitoEmpfänger
adresatoEmpfänger
adoratinoAngebetete
adoboLuftziegel
adekvataangemessen
adaptiĝemoAnpassungsfähigkeit
adaptiĝemaanpassungsfähig
abutmentoWiderlager
abscesoGeschwulst
abruptaabgerissen
abortuloFehlgeburt
abortoFehlgeburt
abortaĵoFehlgeburt
agoroGerichtshof
agordoGemütslage
afrankitefreigemacht
afliktiĝisich sorgen
afektitecoGeziertheit
afektecoGeziertheit
afektaeingebildet
advokatoVerteidiger
advokati[Justiz] verteidigen
adoratoAngebeteter
adiciihinzufügen
adaptaĵoAngepasstes
afrankaĵoPortogebühr
aferoAngelegenheit
aferaangelegentlich
angelegenheitlich
aeroakrobatoKunstflieger
aeroakrobatikoKunstfliegen
adversuloGegenspieler
adeptoEingeweihter
aĉetemuloKauflustiger
absurdaabgeschmackt
abortifehlgebären
aglomera zonoBallungsgebiet
afrankokostojPostgebühren
afina rektoaffine Gerade
afekte paŝigeziert gehen
adjunktoDienstgehilfe
absurdaĵoUngereimtheit
absorbiBann schlagen
abomenigaEkel erregend
abakoKugelmaschine
agoniiin letzten gen liegen
in Agonie liegen
im Todeskampf liegen
dem Untergang geweiht sein
agamioGeschlechtslosigkeit
agamia[Biologie] geschlechtslos
aftojMundgeschwüre
afermageschäftsmäßig
adversagegensätzlich
adoleskantoHalbwüchsiger
adoleskantecoTeenager-Alter
adekvatecoAngemessenheit
aceracojAhorngewächse
afina geometrioaffine Geometrie
afekcioGemütsbewegung
abomenekscitaabscheuerregend
aforismoGedankensplitter
afliktitaniedergeschlagen
afinecoGeistesverwandtschaft
afekciagefühlsmäßig angreifend
aerobiaSauerstoff benötigend
adjektivoEigenschaftswort
absolvoSündenvergebung
absoluta sonsentoabsolutes Gehör
abnegaciaselbstvergessend
aferŝarĝitoGeschäftsführer
aferdirektantoGeschäftsführer
abrogacioGesetzesaufhebung
agordaro[EDV] Konfigurationseinstellungen — z.B. in Konfigurationsdateien oder der Registry
acipenserformajstörartige Fische
aĉetistogewerblicher Aufkäufer
absolute konverĝaabsolut konvergent
adorkiniĝizum Gebet verbeugen
absoluta dosierindikovollständiger Pfad
aforismaknapp und geistreich
afliktoNiedergeschlagenheit
adreszono[Programmierung] für die Adressierung zuständiger Befehlsteil
abolicionistoGegner der Sklaverei
abdikisein Amt niederlegen
Adonisoschöner junger Mann
afervojaĝoReise (geschäftlich/dienstlich)
adresparto[Programmierung] für die Adressierung zuständiger Befehlsteil
afrodiziageschlechtlich erregend
afrodiziakoGeschlechtstrieberregung
absoluta monopolouneingeschränktes Monopol
afrodiziigaĵoMittel zur Erregung des Geschlechtstriebes
A.S.Abkürzung für Aktiengesellschaft „Akcia Societo“

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Lee kaj rajte.
Flu<b>ge</b>ma kiel vento.
<b>Ge</b>amantoj sin pikas.
Vivi lare kaj lukse.
Sama <b>ge</b>nto, sama sento.
Pastron nutras preejo.
Dio orfojn ne for<b>ge</b>sas.
Senfortuloj lon<b>ge</b> vivas.
Mia loejo mia reejo.
Malria kiel muso preeja. (so) arm wie eine Kirchenmaus
Post konfeso venas for<b>ge</b>so.
Troa petolo danera al kolo.
Mia loejo estas mia reejo.
Kiu levis la piedon, devas ekpai.Wer A sagt, muss auch B sa<b>ge</b>n.
Flamiema kiel ligno rezina.
Vazo rompita lon<b>ge</b> sin tenas.
Bonfaron oni facile for<b>ge</b>sas.
Traflugis anelo preter orelo.
Kiso malsincera estas danera.
Filo konfesis, patro for<b>ge</b>sis.
Amo kaj aluzo estas <b>ge</b>fratoj.
Ne lon<b>ge</b> sinjora daras favoro.
Bongusta peco lon<b>ge</b> ne atendas.
Por ebriulo ne ekzistas danero.
Nelee akirita ne estas profita.
Kelktempa eso ne estas for<b>ge</b>so.
Iom da malvero ne estas danero.
Koko krias fiere, sed ne danere.
Kiu kurae aliras, facile akiras.
Kiu dormas lon<b>ge</b>, vivas mallon<b>ge</b>.
Filo konfesis patro for<b>ge</b>sis.
El fremda ledo oni tranas lare.
Bato de patrino ne lon<b>ge</b> doloras.
Vivo modera estas vivo sendanera.
Nenia peketo restas lon<b>ge</b> sekreto.
Nek transnaeble, nek transireble.
La si<b>ge</b>lo ankora ne estas metita.
Bona kaporalo revas esti <b>ge</b>neralo.
Akvo trankvila estas akvo danera.
Virino kolera pli ol hundo danera.
Per vorto entila io estas facila.
Parolo anela, sed penso pri telo.
Malgranda birdeto, sed akra un<b>ge</b>to.
Inter <b>ge</b>neraloj parolu pri bataloj.
Por regna speso ne ekzistas for<b>ge</b>so.
La lumo por vero ofte estas danero.
Kontentigi iujn e anelo ne povas.
Kiu multe minacas, ne estas danera.
emu kaj ploru, sed is fino laboru.
Se silentas draejo, malpacas loejo.
Oni bonon for<b>ge</b>sos, malbonon memoras.
Li estas flamiema kiel rezina ligno.
<b>Ge</b>edzoj en paco vivas en rea palaco.
De vorto entila ne doloras la lango.
Vilaano kreditas, vilaestro pruntas.
Troa petolo estas danera por la kolo.
Preejo proksima, sed Dio malproksima.
Malsaulon oni batas e en la preejo.
Liaj dentoj povas for<b>ge</b>si sian metion.
Kurae li staras, kiam muro lin baras.
Kiu kritikas kurae, mem agas malsae.
e tro entila ekstero mankas sincero.
Amikon karesu, sed kalkuli ne for<b>ge</b>su.
Vulpo faras oferon atendu daneron.
Ofte mano for<b>ge</b>sas, kion buo promesas.
Najbaro ne emas, kiam boto nin premas.
entila kaj trankvila, kun koro el oro.
Felio hodia karesas, morga for<b>ge</b>sas.
Bone sukcesu, sed anka nin ne for<b>ge</b>su.
Plej facile promeso rimias kun for<b>ge</b>so.
Malparulo uas nelon<b>ge</b>, avarulo neniam.
Se malriulo sukcesas, li iujn for<b>ge</b>sas.
Plej danera malsano estas manko de sao.
Ni facile for<b>ge</b>sas, kio nin ne interesas.
Kiu ne estis kaporalo, ne estos <b>ge</b>neralo.
Saltadi irka afero, kiel blovata neero.
Por virta orelo ne daneras vorto malbela.
Formeti la aferon en la keston de for<b>ge</b>so.
Estinta amiko estas plej danera malamiko.
En trankvila vetero iu remas sen danero.
E tono verdias, se i lon<b>ge</b> ne movias.
Vilaano kreditas, vilaestro prunteprenas.
Parolo estas arento, oron similas silento.
Oni faris, oni esis, kaj ni ion for<b>ge</b>sis.
Ni for<b>ge</b>sas averton, ni memoras la sperton.
Ebrieco pasas post dormo, malsaeco neniam.
Agrabla estas gasto, se ne lon<b>ge</b> li restas.
Se <b>ge</b>edzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Lon<b>ge</b> telas telisto, tamen fine li pendos.
Lon<b>ge</b> erpas la kruo, is i fine rompias.
Li estas kompetenta, kiel besto pri arento.
Dio lon<b>ge</b> paciencas, sed severe rekompencas.
Vort en usta momento faras pli ol arento.
Almozpetanto sinena restas kun sako malplena.
Ran<b>ge</b>to rangon respektu, modestan lokon elektu.
La plej danera homo malbona in en domo.
Kalumniante konstante, oni e anelon nigrigas.
Esti anelo inter homoj, sed satano en la domo.
Sonorilo vokas al preejo kaj mem neniam eniras.
Por pot argila poto fera estas najbaro danera.
Komplezema malsaulo estas pli danera ol malamiko.
Pri laboroj maldili<b>ge</b>nta, pri festoj plej kompetenta.
Malfelio sin ne enas, faru <b>ge</b>ston i tuj venas.
Malbonon oni memori ne esas, bonon oni balda for<b>ge</b>sas.
Bonaj infanoj <b>ge</b>patrojn feliigas, malbonaj ilin entombigas.
Danero sieas, al Dio ni preas; danero esas, ni Dion for<b>ge</b>sas.
Danero sieas, al Dio ni preas danero esas, ni Dion for<b>ge</b>sas.
Inter fremdaj i estas edzino-anelo, kun la edzo i estas demono kruela.
Danera estas bovo antae, evalo malantae, kaj malsaulo de iuj flankoj.