Aufgrund der hohen Trefferanzahl wurde nur eine begrenzte Anzahl Vokabeln ausgegeben. Mehr anzeigen.
EsperantoDeutsch
aĝaalt
anseroGans
amistoGalan
agavoAgave
agatoAchat
agapoLiebesmahl
Agape
agadoTätigkeit
Handlung
Handeln
Aktion
agadihandeln
agieren
agacoStumpfwerden der Zähne
agacireizen
angreifen
abstumpfen
aĉegagräßlich
abscheulich
altegahehr
allogaverlockend
anlockend
aliroZugang
alirejoZugang
aliigaverändernd
aldonoZugabe
alaĵoZugabe
akregaüberaus scharf
haarscharf
agantoHandelnder
Akteur
agamioGeschlechtslosigkeit
Ehelosigkeit
agamia[Biologie] geschlechtslos
ehelos
afganoAfghane
afganaafghanisch
AĝarioAdscharien
analogagleichartig
entsprechend
analog
anagaloGauchheil
amalgamoAmalgam
almontenbergauf
alirejoEingang
aldonitecoHingabe
alaĵoBeigabe
akraeĝascharfkantig
agarikoLamellenpilz
Egerling
Champignon
abomenagarstig
AfganioAfghanistan
anorgananicht lebend
anorganisch
ambloPassgang
amalgamoQuecksilberlegierung
amalgamimit Quecksilber legieren
amalgamieren
altflugahochfliegend
alogamioFremdbestäubung
[Botanik] Allogamie
alnaĝaĵoStrandgut
Angeschwemmtes
allogaĵoAnreiz
allogadoVerlockung
Anlockung
aljuĝadoVerdingung
Lieferungsausschreibung
aleoBaumgang
akceliloGaspedal
Gashebel
agregatoHaufen
Aggregat
agregaĵoMaschine
Aggregat
agregaĵazusammengehakt
verbunden
aĝogrupoJahrgang
abundegaüberreichlich
verschwenderisch
AfganujoAfghanistan
alteflugahochfliegend
aliiganteabändernd
aligatoroAlligator
alfundiĝoUntergang
akumuliĝaHäufungs~
agrablegawonnig
agaragaroAgar-Agar
agadsferoTätigkeitsbereich
agadkampoBetätigungsfeld
adstringazusammenziehend
adstringierend
abrogacioGesetzesaufhebung
abomenigaEkel erregend
abnegacioVerleugnung
Selbstverleugnung
Entsagung
Aufopferung
abnegaciiselbstverleugnen
entsagen
abnegaciaselbstverleugnerisch
selbstvergessend
entsagungsvoll
antaŭgardivorbeugen
verhüten
schützen
Vorsorge treffen
ambulatorioWandelgang
aldoneals Zugabe
akroleinoTränengas
akileoSchafgarbe
agordoforkoStimmgabel
agordilo[Musik] Stimmgabel
agarikacojLamellenpilze
aerujoGasflasche
AfganlandoAfghanistan
aligatoredojAlligatoren
akromegalioRiesenwuchs
AfganistanoAfghanistan
antaŭgardadoVorsorge
Vorbeugung
Verhütung
anseraĵoGänsebraten
altoindikoHöhenangabe
akriga ŝtonoWetzstein
antaŭenmovo[Kfz] Vorwärtsgang
algoritmoRechenvorgang
afrodiziigaĵoMittel zur Erregung des Geschlechtstriebes
Aphrodikum
allasoZugangserlaubnis
agoniidem Untergang geweiht sein
antaŭaĵoVorangegangenes
anserviceim Gänsemarsch
aktivigiin Gang bringen
alĝustiga ŝraŭboEinstellschraube
alĝustiga butonoEinstellknopf
analoga komputilo[EDV] analoger Rechner
absolute konverĝaabsolut konvergent
anseraĵoGänsefleisch
alireblazugänglich
akumuliĝanta rentoZinseszins
alĝustiga mekanismoEinstell-Vorrichtung
antaŭantoVorgänger
akvopuriga instalaĵoWasser-Klärwerk
anserraguoGänseklein
anserblekischnattern (wie eine Gans)
alireblecoZugänglichkeit
anstataŭiga skribreĝimo[EDV] Zeichenersatzmodus
anseroformajGänsevögel

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Sur lea bazo.
Homo ba<b>ga</b>telema.
Ri<b>ga</b>rdi malafable.
Mono mondon re<b>ga</b>s.
La afero ne uras.
Promeso ne sati<b>ga</b>s.
Malsaa kiel tipo.
Li menso<b>ga</b>s maine.
La haroj streias.
Minacoj ne morti<b>ga</b>s.
Kurao ion atin<b>ga</b>s.
Sperto saon akri<b>ga</b>s.
Lupo lupon ne manas.
La haroj disstarias.
Kiu pekis, tiu pa<b>ga</b>s.
Insulto ne algluias.
Avarulo pa<b>ga</b>s duoble.
Ri<b>ga</b>rdai kiel bovido.
Dando el rea hundejo.
io ta<b>ga</b>s, kio venas.
Almozoj ne malrii<b>ga</b>s.
Sin<b>ga</b>rdeman Dio <b>ga</b>rdas.
Sen ri<b>ga</b>rdo, sen <b>ga</b>rdo.
Mor<b>ga</b> frue venos plue.
Larmoj uldon ne pa<b>ga</b>s.
Doto koron ne varmi<b>ga</b>s.
Turniadi kiel serpento.
Nun finias mia klereco.
Mano pekis, dorso pa<b>ga</b>s.
Kuraa homo en sia domo.
Havi laran konsciencon.
Atakis lin horo malsaa.
Vortoj sakon ne pleni<b>ga</b>s.
uldo havas lon<b>ga</b>n vivon.
Sen re<b>ga</b>lo ne estas balo.
Saa hundo post la vundo.
Ri<b>ga</b>rdu per amba okuloj!
Ri<b>ga</b>rdi per amba okuloj.
Kuiriston vaporo sati<b>ga</b>s.
Tempo prenas, tempo pa<b>ga</b>s.
Tago aranas, tago anas.
Suspekto pruvon ne e<b>ga</b>las.
Marando aeti ne devi<b>ga</b>s.
Li foriris kun lon<b>ga</b> nazo.
Lan<b>ga</b> vundo plej profunda.
La enigmo simple solvias.
Kiu riias, tiu fierias.
Kiu edzias, tiu anias.
Kie maldike, tie rompias.
Kia re<b>ga</b>nto, tia servanto.
France saa, angle sovaa.
Ekzameni ne devi<b>ga</b>s preni.
Dubo <b>ga</b>rdas kontra risko.
Amo kaj puno loas komune.
Nenia ago farias sen pago.
Kvitias servo per reservo.
Kudri per flu<b>ga</b>nta kudrilo.
Kia re<b>ga</b>lato, tia re<b>ga</b>lado.
Hodia forto, mor<b>ga</b> morto.
Hodia al mi, mor<b>ga</b> al vi.
<b>Ga</b>sto havas akrajn okulojn.
Fio granda naas profunde.
Beleco lo<b>ga</b>s, virto apo<b>ga</b>s.
Unu hako kverkon ne fali<b>ga</b>s.
Unu guto pleni<b>ga</b>s la glason.
Nomo e<b>ga</b>la, sed esenco mala.
Ne iu havas e<b>ga</b>lan felion.
Marandado aeti ne devi<b>ga</b>s.
Larmo virina balda sekias.
Hazardo estas malbona <b>ga</b>rdo.
<b>Ga</b>rdu kandelon por la nokto.
iu manas, kiel li aranas.
Plendoj stomakon ne pleni<b>ga</b>s.
Ne iuj havas e<b>ga</b>lan felion.
Metio laci<b>ga</b>s, metio vivi<b>ga</b>s.
Kiu ne riskas, tiu ne <b>ga</b>jnas.
<b>Ga</b>rdatan afon e lupo timas.
Dum la manado venas apetito.
iu mor<b>ga</b> havas sian zorgon.
Pro eraro ne pravias la faro.
Per eraro ne pravias la faro.
Ligno fendita facile flamias.
Konias majstro la sia verko.
Kiu sin <b>ga</b>rdas, tiu sin savas.
Juanto devas havi du orelojn.
Hodia supre, mor<b>ga</b> malsupre.
Groo parita neniam perdias.
Espero lo<b>ga</b>s, espero menso<b>ga</b>s.
Vera opinio montrias en ebrio.
Saa kapo duonvorton komprenas.
Pa<b>ga</b>s ne riulo, pa<b>ga</b>s kulpulo.
Ne juo kondamnas, sed juanto.
Ne iu fianias, kiu svatias.
Kiu ne menso<b>ga</b>s, tiu ne vendas.
Kiu bone a<b>ga</b>s, timi ne bezonas.
Kiu a<b>ga</b>s afable, vivas agrable.
Kie re<b>ga</b>s konkordo, re<b>ga</b>s ordo.
Juanto decidas, kiel li vidas.
En kompanio e morto facilias.
De superfluo malbonias la uo.
iu besto zor<b>ga</b>s pri sia nesto.
irka sanktuloj diabloj va<b>ga</b>s.
Al la fio ne instruu naarton.
Lon<b>ga</b> konsidero savas de sufero.
Lon<b>ga</b> dormado uldojn kreski<b>ga</b>s.
Koro plenias lango movias.
Kiom da juantoj, tiom da juoj.
Hodia festene, mor<b>ga</b> malplene.
En iu objekto trovias difekto.
El fremda poo oni pa<b>ga</b>s facile.
E sur la suno trovias makuloj.
E najtin<b>ga</b>lo ne estas sen <b>ga</b>lo.
E ba<b>ga</b>telo povas servi al celo.
De fremda groo irias la poo.
Volanta kruro ne lacias de kuro.
Vespero laci<b>ga</b>s, mateno frei<b>ga</b>s.
Unu vido ta<b>ga</b>s pli ol dek adoj.
Unu sola guto la glason pleni<b>ga</b>s.
Trovias bonaj homoj en la mondo.
Se okulo ne vidis, pa<b>ga</b>s la poo.
Por via bono vin re<b>ga</b>las bastono.
Nesciado de leo neniun pravi<b>ga</b>s. Unwissenheit schtzt vor Strafe nicht.
Ne ta<b>ga</b>s du ursoj por unu nesto.
Naskias fianino por sia fiano.
Li ekscitias kiel bolanta lakto.
Lerneja sekreto ne iru al <b>ga</b>zeto.
Laboro forti<b>ga</b>s, ripozo putri<b>ga</b>s.
Kuraa mieno anta propra kameno.
Kiu frue levias, facile riias.
Kapoj diferencas, kranioj e<b>ga</b>las.
Ilo el oro ta<b>ga</b>s por iu laboro.
<b>Ga</b>sto tro petata foriras malsata.
Foru feron dum i estas varme<b>ga</b>.
En amaso e morto estas pli <b>ga</b>ja.
Diablo ne iam unu pordon sieas.
De afo senlana e lanero ta<b>ga</b>s.
Tro rapida riio diablon oji<b>ga</b>s.
Tondro kampulon memori<b>ga</b>s pri Dio.
Post la falo oni farias sin<b>ga</b>rda.
Por malfrua <b>ga</b>sto restas nur osto.
Por <b>ga</b>sto ne petita mankas kulero.
Ne iam per ao mezurias la sao.
Multaj svatias, feliulo edzias.
Lernu juna, por esti saa maljuna.
Laboro laci<b>ga</b>s, sed akiro oji<b>ga</b>s.
Kiu kaon aranas, tiu in manas.
Festota<b>ga</b> laboro estas sen valoro.
Famo ne flu<b>ga</b>s, se kazo ne estas.
Estu saa homo en via propra domo.
En mizero e saulo estas malsaa.
En iu kranio re<b>ga</b>s aparta opinio.
Edzio najbara <b>ga</b>rantias de eraro.
Disputu pri io, sed sen <b>ga</b>rantio.
Disputo kredi<b>ga</b>s, sed ne certi<b>ga</b>s.
Amu Antonon, sed <b>ga</b>rdu vian monon.
Afabla vorto pli atin<b>ga</b>s ol forto.
Se lipo dikias, ventro maldikias.
Se devi<b>ga</b>s neceso, faru kun kareso.
Saa tenas aferon, malsaa esperon.
Propra supo bro<b>ga</b>s, fremda allo<b>ga</b>s.
Pro vorta piko ofte perdias amiko.
Pro kapo malsaa suferas la kruroj.
Neniu scias, kio mor<b>ga</b> lin trafos.
Maljunaj jaroj, sed ne saaj faroj.
Kun kiu vi kunias, tia vi farias.
Kiu <b>ga</b>rantias, trankvilon ne scias.
Felio fieri<b>ga</b>s, malfelio sai<b>ga</b>s.
Eminenta uldanto, malbona pa<b>ga</b>nto.
El multaj milonoj farias milionoj.
ion ri<b>ga</b>rdi tra sia persona vitro.
e vulpoj iam naskias nur vulpoj.
Tro nutrata kapro farias kiel apro.
Ri<b>ga</b>rdi kaj aspiri ne devi<b>ga</b>s akiri.
Pri propra afero neniu juas libere.
Ne ta<b>ga</b>s la vero por komerca afero.
Menso<b>ga</b>nto devas havi bonan memoron.
Malfelio kaj peko levias sen veko.
Knabon senfortan iuj batoj atin<b>ga</b>s.
i estas malpaco pri la rea palaco.
Fajron estin<b>ga</b>s akvo, pekon pardono.
En juneco lo<b>ga</b>s, en maljuneco tedas.
En infano vidias, kia homo farios.
Edzio tro momenta estas lon<b>ga</b>penta.
E en Parizo herbo ne farias cerbo.
Donado de almozoj neniam malrii<b>ga</b>s.
De kantado senpa<b>ga</b> doloras la goro.
Antaparolo liberi<b>ga</b>s de postparolo.
Anta tima okulo potencias e kulo.
Tro alta postulo aetanton ne aras.
uldo ne rustias, uldo ne mortias.
Rusto manas feron, agreno la koron.
Per mono, ne per mano punu vilaanon.
Per mezuro kaj peso akirias sukceso.
Ne spicias mano de mastrina beleco.
Mastro elbabilis, <b>ga</b>stoj ne silentos.
Malsato plej bone gusti<b>ga</b>s la manon.
Malsato malforti<b>ga</b>s, uldo suferi<b>ga</b>s.
Malsaulo ne grizias nek senharias.
Li menso<b>ga</b>s tiel, ke la muroj krakas.
Kurbiadi kiel diablo en akvo benita.
Kiu tro alte svin<b>ga</b>s, nenion atin<b>ga</b>s.
Kio servas por io, ta<b>ga</b>s por nenio.
Kie fumo levias, tie fajro trovias.
Geedzoj en paco vivas en rea palaco.
E por pomo putranta trovias amanto.
E e kokino trovias propra inklino.
Ebriulon kaj malsaulon oni ne juas.
De ri<b>ga</b>rdo tro alta malsanias okulo.
De pli da suko ne malbonias la kuko.
De edzio tro malfrua orfoj naskias.
Ankora la <b>ga</b>jno ne estas en la mano.
Al mono kaj forto humilias la sorto.
Vilaano kreditas, vilaestro pruntas.
Tro lon<b>ga</b> sufero malgranda espero.
Rostita kolombeto ne flu<b>ga</b>s al bueto.
Por afo tondita Dio venton moderi<b>ga</b>s.
Por lon<b>ga</b> malsano kurac estas vana.
Plej saa maljunulo ne estas tro saa.
Per mono e silento farias elokvento.
Pa<b>ga</b>s maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Oni ne pa<b>ga</b>s per gloro al sia tajloro.
Nevo de papo facile farias kardinalo.
Ne maro droni<b>ga</b>s ipon, sed la ventoj.
Li ta<b>ga</b>s nek por studo, nek por ludo.
Li loas tie, kien e birdo ne flu<b>ga</b>s.
Kiu uldojn estin<b>ga</b>s, riecon atin<b>ga</b>s.
Kiu menso<b>ga</b>s kutime, menso<b>ga</b>s sentime.
Kiu kritikas kurae, mem a<b>ga</b>s malsae.
Kapo malsaa ne grizias nek kalvias.
Inter la blinduloj reas la strabuloj.
Eminenta uldanto malbona pa<b>ga</b>nto.
Demando ne kostas, demando ne devi<b>ga</b>s.
De plendo kaj ploro ne forias doloro.
Beleco hodia estas, mor<b>ga</b> ne restas.
Tro multe da salo malboni<b>ga</b>s la manon.
Sen menso<b>ga</b> rekomendo ne iros la vendo.
Se vulpo pentofaras, <b>ga</b>rdu la kokidojn.
Se gut al guto alias, maro farias.
Pro vorta ludo li e patron ne domaas.
Perdias per pruntedono amiko kaj mono.
Ne kaias lia lango malanta la vango.
Murmure<b>ga</b>s la urso, sed danci i devas.
Kie re<b>ga</b>s la forto, tie rajto silentas.
Kiam nokto vualas, iuj koloroj e<b>ga</b>las.
<b>Ga</b>sto sen avizo estas agrabla surprizo.
<b>Ga</b>rdu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj.
Felio hodia karesas, mor<b>ga</b> forgesas.
Bona stato sai<b>ga</b>s, malbona malsai<b>ga</b>s.
Tro lon<b>ga</b> atendo is fino de l vendo.
Sidas <b>ga</b>sto minuton, sed vidas la tuton.
Putrado de fio komencias de l kapo.
Pli bone malmulte <b>ga</b>jni, ol multe perdi.
Plej facile promeso rimias kun forgeso.
Per tro multa varto malbonias la farto.
Ne rapidu kun fido anta lon<b>ga</b> kunesido.
Mizero piedojn sani<b>ga</b>s, kolon elasti<b>ga</b>s.
Lupo anas la harojn, sed ne la farojn.
Kiu donis <b>ga</b>rantion, tiu pagu la uldon.
Kie re<b>ga</b>s virino, malbona estas la fino.
Kie lumo ekzistas, anka ombro trovias.
<b>Ga</b>sto kiel fio balda farias malfrea.
Forveturis malsaa, revenis nur pli aa.
Rii<b>ga</b>s ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Promeso estas lara, plenumo estas ara.
Per insulto kaj kolero ne klarias afero.
Ne beli<b>ga</b>s loko homon, sed homo la lokon.
Konsolias mizerulo, se li estas ne sola.
Konias birdo la flugo kaj homo la ago.
Kiu ludas kun koto, malpuri<b>ga</b>s la manojn.
E plej bonan ipon malboni<b>ga</b>s la ventoj.
Dio manon donacis, sed la dentoj a<b>ga</b>cas.
Rusto manas la feron, kaj zorgo la homon.
Ria zor<b>ga</b>s pri ampano, malria pri pano.
Oni pritelas ne riulon, sed sen<b>ga</b>rdulon.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne bruli<b>ga</b>s.
Li zor<b>ga</b>s pri i kiel pri neo pasintjara.
Leo mallertulon li<b>ga</b>s, lertulon forti<b>ga</b>s.
Kiu ri<b>ga</b>rdas ielon, maltrafas sian celon.
Kiu glutis tro multe, tiu a<b>ga</b>s tro stulte.
Kiu domaas groon, perdas la tutan poon.
Kiel oni vin taksas, tiel oni vin re<b>ga</b>las.
En infero loante, kun diabloj ne disputu.
E tono verdias, se i longe ne movias.
Vilaano kreditas, vilaestro prunteprenas.
Tra vitro de teruro pligrandias la mezuro.
Se sako tro plenias, i balda disirias.
Se la <b>ga</b>sto meritas, e lia hundo profitas.
Sani<b>ga</b>o malbongusta, sed efiko plej usta.
Oro nur fingron eksvin<b>ga</b>s kaj ion atin<b>ga</b>s.
Mor<b>ga</b> estas la amata tago de mallaboruloj.
La morto ne distin<b>ga</b>s, iujn e<b>ga</b>le atin<b>ga</b>s.
Kiu tro sin pravi<b>ga</b>s, tiu mem sin kulpi<b>ga</b>s.
Kio vendias kaite, vendias plej profite.
Kies <b>ga</b>sto mi estas, ties feston mi festas.
Famo kredon allo<b>ga</b>s, sed tre ofte menso<b>ga</b>s.
E kontra pastra prediko trovias kritiko.
De zorgoj, ne de jaroj, blankias la haroj.
Agrabla estas <b>ga</b>sto, se ne longe li restas.
Se oni amas la <b>ga</b>ston, oni zor<b>ga</b>s la paston.
Se elsaltas la okazo, i rompias kiel vazo.
Longe erpas la kruo, is i fine rompias.
Li scias, kie la kankroj pasi<b>ga</b>s la vintron.
Kiu teliston re<b>ga</b>las, mem teliston e<b>ga</b>las.
Kio ta<b>ga</b>s por somero, ne ta<b>ga</b>s por vintro.
De le<b>ga</b>do sen atento ne riias la prudento.
Saa estas la frato post ricevo de l bato.
Puno pekon svin<b>ga</b>s, favorkoreco in estin<b>ga</b>s.
Pro najleto ba<b>ga</b>tela pereis evalo plej bela.
Pli valoras interkonsento, ol jua dokumento.
Lango nenion atin<b>ga</b>s, se in sao ne svin<b>ga</b>s.
Hodia pagi vi devas, mor<b>ga</b> kredite ricevos.
Vulpo mienon anas, sed plue kokidojn manas.
Virino havas haron lon<b>ga</b>n kaj saon mallon<b>ga</b>n.
Se la kaliko tro plenias, la vino elverias.
Saa estas la hundo post ricevo de l vundo.
En via malica re<b>ga</b>lo vin atendas anka pokalo.
El malgrandaj akveroj farias grandaj riveroj.
iu kreas sian forton, iu foras sian sorton.
Pli bona estas saa malamiko, ol malsaa amiko.
Malrii<b>ga</b>s ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Maldola por la lango, sed sani<b>ga</b> por la sango.
Kiu tro forte la manon svin<b>ga</b>s, nenion atin<b>ga</b>s.
Kiu konstante lokon anas, neniam sin aranas.
Kion saulo ne komprenas, ofte malsaa divenas.
Kiam filino edziniis, multaj fianoj trovias.
Kalumniante konstante, oni e anelon nigri<b>ga</b>s.
Se vendisto ne menso<b>ga</b>s, li aetanton ne allo<b>ga</b>s.
Se neas sur la monto, estas malvarme en la valo.
Oni donacas por speso kaj labori<b>ga</b>s por spesmilo.
<b>Ga</b>st en tempo malusta estas tono sur brusto.
Pli valoras malgranda re<b>ga</b>nto, ol granda servanto.
Pli allo<b>ga</b>s kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Senpa<b>ga</b> estas nur la morto, sed i kostas la vivon.
Pli bona estas <b>ga</b>jno malgranda, ol granda mal<b>ga</b>jno.
Ne prokrastu is mor<b>ga</b>, kion vi povas fari hodia.
Klopodi pri ies favoro estas pleje malsaa laboro.
Inter la mano is la buo ofte disverias la supo.
Virino batas per lango, aperas vundo plej san<b>ga</b>.
Kiu re<b>ga</b>las per tonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Infanon malboni<b>ga</b>s ne petolado, sed malbona kamarado.
Kiu cedas al sia infano, in perei<b>ga</b>s per propra mano.
Kie sklav re<b>ga</b>don havas, tie mastro balda sklavas.
Felio leon ne obeas, subite naskias, subite pereas.
Komercisto estas asisto, li ri<b>ga</b>rdas, kiu sin ne <b>ga</b>rdas.
Menso<b>ga</b>s kiel kalendaro; kiel <b>ga</b>zeto; kiel funebra parolo.
Se la <b>ga</b>sto estas amata, e lia servanto ne restas malsata.
Saa scias, kion li diras, malsaa diras, kion li scias.
Bonaj infanoj gepatrojn felii<b>ga</b>s, malbonaj ilin entombi<b>ga</b>s.
Riulo kiel fajro proksime bruli<b>ga</b>s, malproksime ne varmi<b>ga</b>s.
Ne bedaru hieraan, ne atendu mor<b>ga</b>an, ne forlasu hodiaan.
Konkordo malgrandaon kreski<b>ga</b>s, malkonkordo grandaon ruini<b>ga</b>s.
Faru hodia, kion vi povas, mor<b>ga</b> vi eble okazon ne trovos.
Kiu tro alten ri<b>ga</b>rdon direktas, tiu tre balda okulojn difektas.
Pronomoj mia min kaj mi en mondo reas iam tri.
Malpaco pro limo farias kutimo, malpaco pro kredo farias heredo.
<b>Ga</b>rdu min Dio kontra amikoj, kontra malamikoj mi <b>ga</b>rdos min mem.
Danero sieas, al Dio ni preas; danero esas, ni Dion forgesas.
Pli bona estas malgranda jen prenu ol granda mor<b>ga</b> venu.
Danero sieas, al Dio ni preas danero esas, ni Dion forgesas.
<b>Ga</b>rdu min Dio kontra amikoj, kontra malamikoj mi <b>ga</b>rdos min mem.
Pli zor<b>ga</b>s unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.