Aufgrund der hohen Trefferanzahl wurde nur eine begrenzte Anzahl Vokabeln ausgegeben. Mehr anzeigen.
EsperantoDeutsch
agemaemsig
igiverschandeln
acetoEssig
AdiĝoEtsch
akrigiwetzen
verschärfen
schärfen
schleifen
akraheftig
agrablegawonnig
afektitazickig
aeraluftig
abomenindaekelig
AI[EDV] Abkürzung für „artefarita intelekto“ = „Künstliche Intelligenz“
akirigiverschaffen
erwirken
erwerben
acidiĝiversauern
acidigisäuern
acidiĝisauer werden
absolutevöllig
abonigijemanden etwas abonnieren lassen
bestellen lassen
abomenagarstig
akordiĝoÜbereinkunft/-kommen
akordigiübereinstimmend machen
akordiĝiübereinstimmen
akordigiÜbereinstimmung herbeiführen/bewirken
akordiĝiuntereinander Übereinstimmung erreichen
klarkommen
akordigiin Einklang bringen
akordiĝiGleichklang kommen
akordigiGleichklang hervorrufen
akceligiförderlich sein
beschleunigen
ajnbeliebig
ajnabeliebig
afidomieloHonigtau
admiregiübermäßig bewundern
adeptigiwerben
adaptiĝisich anpassen/angleichen
adaptiĝemagefügig
acerbigiverbittern
absurdaunsinnig
abortigoAbtreibung
[EDV] Abbruch
abortigiabtreiben
abbrechen
akomodiĝodas Sichanpassen
akcidentazufällig
ajgensubspacoEigenraum
ajgenspacoEigenraum
ajgeno[Mathematik] Eigenwert
agresemaangriffig
afliktiĝisich sorgen
abundaausgiebig
aborigenoUreinwohner Australiens
Eingeborene
aborigenaureingesessen
eingeboren
abomenigaEkel erregend
abolsignoCancel
[EDV] Abbruch — Steuerzeichen
akrecoHeftigkeit
akreaŭdahellhörig
akordiĝemaverträglich
aklimatiĝoAkklimatisation
aklimatiĝisich akklimatisieren
akcesorazugehörig
akceptigenehmigen
ajnoBeliebiges
agemoTätigkeit
agarikoChampignon
agadoTätigkeit
adorkiniĝizum Gebet verbeugen
adaptiĝemoAnpassungsfähigkeit
adaptiĝemaanpassungsfähig
aĉetemakauflustig
acetaessigsauer
abismaabgründig
abdikoKündigung
akreditibeglaubigen
akordigeblaübereinstimmbar
vereinbar
ajgenvektoro[Mathematik] Eigenvektor
agrementoBewilligung
agemageschäftig
afrankitefreigemacht
advokatoVerteidiger
advokati[Justiz] verteidigen
absurdawidersinnig
akriga ŝtonoWetzstein
akresentascharfsinnig
akreditoBeglaubigung
akraeĝascharfkantig
agamioEhelosigkeit
aĉetemuloKauflustiger
aĉe servemaunterwürfig
abundaübermäßig
absurdecoUnsinnigkeit
akrevidascharfsichtig
akomodikonfigurieren
akciuloAnteilseigner
akcipitredojHabichtartige
akceliloBeschleuniger
akcelibeschleunigen
akcelatoroBeschleuniger
agordi[EDV] konfigurieren
agordaĵo[EDV] Konfiguration — nicht das Handeln
afrodiziigaĵoMittel zur Erregung des Geschlechtstriebes
Aphrodikum
aklamifreudig begrüßen
akceloBeschleunigung
akceladoBeschleunigung
akcelabeschleunigend
ajnajede beliebige
agresemastreitsüchtig
angriffslustig
agamioGeschlechtslosigkeit
afrankendaportopflichtig
afonioStimmlosigkeit
afidomieloBlattlaushonig
adoleskantoHalbwüchsiger
abulioWillenlosigkeit
afinacioMetallreinigung
acetatoEssigsäuresalz
absurdecoWidersinnigkeit
akreditibevollmächtigen
agrafioSchreibunfähigkeit
agosferoBetätigungsfeld
agnoskifür richtig erkennen
agadkampoBetätigungsfeld
afekciagefühlsmäßig angreifend
aerobiaSauerstoff benötigend
adjektivoEigenschaftswort
acidorezistasäurebeständig
afermageschäftsmäßig
akcidentoZufallseigenschaft
agordilo[EDV] Konfigurationsprogramm
Konfigurationsassistent
agordaro[EDV] Konfigurationseinstellungen — z.B. in Konfigurationsdateien oder der Registry
agadsferoTätigkeitsbereich
aerodinamikastromlinienförmig
acipenserformajstörartige Fische
absoluta dosierindikovollständiger Pfad
akcidencozufälliges Ereignis
abomenindaverabscheuenswürdig
afina subspacoaffine Manigfaltigkeit
adreszono[Programmierung] für die Adressierung zuständiger Befehlsteil
adresparto[Programmierung] für die Adressierung zuständiger Befehlsteil

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Enbatii.
For<b>ig</b>u lin!
e la tagio.
Starii obstine.
R<b>ig</b>ardi malafable.
tono de falpuio.
Promeso ne sat<b>ig</b>as.
La haroj streias.
Aranite, ord<b>ig</b>ite.
Nebul<b>ig</b>i la okulojn.
Minacoj ne mort<b>ig</b>as.
Farita ne refarios.
Enpakiu kaj foriu.
Streii el la hato.
Sperto saon akr<b>ig</b>as.
La haroj disstarias.
Insulto ne algluias.
Finita kaj glat<b>ig</b>ita.
R<b>ig</b>ardai kiel bovido.
Ord<b>ig</b>i al iu la kapon.
Almozoj ne malri<b>ig</b>as.
Sen r<b>ig</b>ardo, sen gardo.
Doto koron ne varm<b>ig</b>as.
Turniadi kiel serpento.
Nun finias mia klereco.
Vortoj sakon ne plen<b>ig</b>as.
R<b>ig</b>ardu per amba okuloj!
R<b>ig</b>ardi per amba okuloj.
Kuiriston vaporo sat<b>ig</b>as.
Fianio ne estas edzio.
Nebul<b>ig</b>i al iu la okulojn.
Marando aeti ne dev<b>ig</b>as.
Liaj flugiloj paraliziis.
La en<b>ig</b>mo simple solvias.
Kiu riias, tiu fierias.
Kiu edzias, tiu anias.
Kie maldike, tie rompias.
El la farao fariis kao.
Ekzameni ne dev<b>ig</b>as preni.
Nenia ago farias sen pago.
Kvitias servo per reservo.
is la edzio i resanios.
Brul<b>ig</b>i al si la lipharojn.
Unu hako kverkon ne fal<b>ig</b>as.
Unu guto plen<b>ig</b>as la glason.
Senlan<b>ig</b>u, sed ne senfel<b>ig</b>u.
Montru moneron, io farios.
Marandado aeti ne dev<b>ig</b>as.
Larmo virina balda sekias.
Kia naskiis, tia grandiis.
Frue leviu kaj frue edziu.
Flamiema kiel l<b>ig</b>no rezina.
iriis fadeno sur la bobeno.
Senlan<b>ig</b>u, sed ne senhat<b>ig</b>u.
Plendoj stomakon ne plen<b>ig</b>as.
Metio lac<b>ig</b>as, metio viv<b>ig</b>as.
is la edzio venos resanio.
Pro eraro ne pravias la faro.
Pli bone fleksii, ol rompii.
Per eraro ne pravias la faro.
L<b>ig</b>no fendita facile flamias.
Konias majstro la sia verko.
Kio fariis, jam ne refarios.
Groo parita neniam perdias.
Fendita l<b>ig</b>no facile ekbrulas.
Vera opinio montrias en ebrio.
Trafos hakilo al l<b>ig</b>no malmola.
Trafis hakilo al l<b>ig</b>no malmola.
Pro karta preno perdiis bieno.
Post alkutimio doloras disio.
Ne iu fianias, kiu svatias.
Lumo farios, kulpulo trovios.
Li brul<b>ig</b>is al si la lipharojn.
Fianiis por iam l<b>ig</b>iis.
En kompanio e morto facilias.
Dion koler<b>ig</b>is, homojn rid<b>ig</b>is.
De superfluo malbonias la uo.
Se ezoko piiis, gobio ne dormu.
Ne naskiu ria, naskiu felia.
Muso satiis, faruno malboniis.
Monto gravediis, muso naskiis.
Longa dormado uldojn kresk<b>ig</b>as.
Koro plenias lango movias.
Hakado de l<b>ig</b>no donas l<b>ig</b>nerojn.
En iu objekto trovias difekto.
E sur la suno trovias makuloj.
De fremda groo irias la poo.
Amo pli kora, disio pli dolora.
Volanta kruro ne lacias de kuro.
Virino eliis, kaleo senpeziis.
Vespero lac<b>ig</b>as, mateno fre<b>ig</b>as.
Unu sola guto la glason plen<b>ig</b>as.
Trovias bonaj homoj en la mondo.
Nesciado de leo neniun prav<b>ig</b>as. Unwissenheit schtzt vor Strafe nicht.
Ne lacios mano, ne farios pano.
Naskias fianino por sia fiano.
Mi lin liber<b>ig</b>is, li min sa<b>ig</b>is.
Li ekscitias kiel bolanta lakto.
Laboro fort<b>ig</b>as, ripozo putr<b>ig</b>as.
Kiu frue levias, facile riias.
Vi min man<b>ig</b>os, mi vin trink<b>ig</b>os.
Tro rapida riio diablon oj<b>ig</b>as.
Tondro kampulon memor<b>ig</b>as pri Dio.
Sakon kun truo vi neniam plen<b>ig</b>os.
Post la falo oni farias singarda.
N<b>ig</b>ro sur blanko pruvas sen manko.
N<b>ig</b>ran kornikon sapo ne blank<b>ig</b>os.
Ne iam per ao mezurias la sao.
Multaj svatias, feliulo edzias.
Li faris sian lastan translokion.
Laboro lac<b>ig</b>as, sed akiro oj<b>ig</b>as.
La s<b>ig</b>elo ankora ne estas metita.
Kio komenciis, tio anka finios.
Edzio najbara garantias de eraro.
Disputo kred<b>ig</b>as, sed ne cert<b>ig</b>as.
telu malproksime, edziu proksime.
Se lipo dikias, ventro maldikias.
Se dev<b>ig</b>as neceso, faru kun kareso.
Pro vorta piko ofte perdias amiko.
Ne el iu l<b>ig</b>no oni faras violonon.
Kun kiu vi kunias, tia vi farias.
i havas ankora s<b>ig</b>non de demando.
i fariis por mi osto en la goro.
Felio fier<b>ig</b>as, malfelio sa<b>ig</b>as.
El multaj milonoj farias milionoj.
E s<b>ig</b>no ne restis, kie urbo estis.
ion r<b>ig</b>ardi tra sia persona vitro.
e vulpoj iam naskias nur vulpoj.
Tro nutrata kapro farias kiel apro.
Titolo sen mono sens<b>ig</b>nifa sono.
Se vi afo farios, lupoj ne mankos.
R<b>ig</b>ardi kaj aspiri ne dev<b>ig</b>as akiri.
Malfelio kaj peko levias sen veko.
Leviu kun la suno, edziu dum juna.
Kontent<b>ig</b>i iujn e anelo ne povas.
Kiu lupo naskiis, vulpo ne farios.
Juo komencita pacion ne malhelpas.
En infano vidias, kia homo farios.
Edzio tro momenta estas longapenta.
E en Parizo herbo ne farias cerbo.
Donado de almozoj neniam malri<b>ig</b>as.
Antaparolo liber<b>ig</b>as de postparolo.
Anta tima okulo potencias e kulo.
Vi povas e haki l<b>ig</b>non sur lia kapo.
uldo ne rustias, uldo ne mortias.
Renkontiis la kato kun sentima rato.
Post mia malapero renversiu la tero.
Pli bone estas envi<b>ig</b>i, ol kompat<b>ig</b>i.
Per mezuro kaj peso akirias sukceso.
Ne spicias mano de mastrina beleco.
Malsato plej bone gust<b>ig</b>as la manon.
Malsato malfort<b>ig</b>as, uldo sufer<b>ig</b>as.
Malsano venas rapide, foriras r<b>ig</b>ide.
Malsaulo ne grizias nek senharias.
Li estas flamiema kiel rezina l<b>ig</b>no.
Lavu tutan jaron, negro ne blankios.
Kurbiadi kiel diablo en akvo benita.
Kie fumo levias, tie fajro trovias.
E por pomo putranta trovias amanto.
E e kokino trovias propra inklino.
De r<b>ig</b>ardo tro alta malsanias okulo.
De pli da suko ne malbonias la kuko.
De edzio tro malfrua orfoj naskias.
Al mono kaj forto humilias la sorto.
Por afo tondita Dio venton moder<b>ig</b>as.
Por kapti ezokon, bongust<b>ig</b>u la hokon.
Plenumiis la tasko per granda fiasko.
Per mono e silento farias elokvento.
Nevo de papo facile farias kardinalo.
Ne maro dron<b>ig</b>as ipon, sed la ventoj.
Kontent<b>ig</b>i la katon kaj kune la raton.
Kiu rompis la glason, ord<b>ig</b>u la kason.
Kapo malsaa ne grizias nek kalvias.
Edzio la koro, la la kvanto da oro.
Demando ne kostas, demando ne dev<b>ig</b>as.
De plendo kaj ploro ne forias doloro.
Tro multe da salo malbon<b>ig</b>as la manon.
Sur arbon kliniintan saltas la kaproj.
Se gut al guto alias, maro farias.
Perdias per pruntedono amiko kaj mono.
Ne kaias lia lango malanta la vango.
Li parolas sen senco kaj sen interl<b>ig</b>o.
Kurbiu hoko la postuloj de l loko.
Konsumi sian grenon anta ia maturio.
Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniu.
Bona stato sa<b>ig</b>as, malbona malsa<b>ig</b>as.
Atendi sur tero, is sekios la rivero.
Tro rapida edzio poriama katenio.
Putrado de fio komencias de l kapo.
Por pend<b>ig</b>i teliston, antae lin kaptu.
Por hundon dron<b>ig</b>i, oni nomas in rabia.
Plej facile promeso rimias kun forgeso.
Per tro multa varto malbonias la farto.
Mizero piedojn san<b>ig</b>as, kolon elast<b>ig</b>as.
Komenciis proceso, mono fluas sen eso.
Kiu naskiis sciuro, ne farios vulturo.
Kiu leviis fiere, balda falos al tero.
Kie lumo ekzistas, anka ombro trovias.
Gasto kiel fio balda farias malfrea.
Elektadis sen fino, edziis kun porkino.
esis esti vino, sed vinagro ne fariis.
Senplum<b>ig</b>i kokinon, ne vekante mastrinon.
Sanktf<b>ig</b>urojn ornamas kaj homojn malamas.
Ri<b>ig</b>as ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Por muon mort<b>ig</b>i, oni pafilegon ne uzas.
Per insulto kaj kolero ne klarias afero.
Ne laciu viaj manoj pri fremdaj infanoj.
Ne bel<b>ig</b>as loko homon, sed homo la lokon.
Konsolias mizerulo, se li estas ne sola.
Konias birdo la flugo kaj homo la ago.
Kiu ludas kun koto, malpur<b>ig</b>as la manojn.
E plej bonan ipon malbon<b>ig</b>as la ventoj.
iuj enter<b>ig</b>itoj estas plenaj de meritoj.
Ne estingu la fajron, kiu vin ne brul<b>ig</b>as.
Leo mallertulon l<b>ig</b>as, lertulon fort<b>ig</b>as.
Kurba estas la l<b>ig</b>no, sed rekte i brulas.
Kiu r<b>ig</b>ardas ielon, maltrafas sian celon.
En iu transloio estas parto de ruinio.
E tono verdias, se i longe ne movias.
Anta mort<b>ig</b>o de urso ne vendu ian felon.
Tra vitro de teruro pl<b>ig</b>randias la mezuro.
Se sako tro plenias, i balda disirias.
San<b>ig</b>ao malbongusta, sed efiko plej usta.
Kiu tro sin prav<b>ig</b>as, tiu mem sin kulp<b>ig</b>as.
Kio vendias kaite, vendias plej profite.
En dom de pend<b>ig</b>ito pri nuro ne parolu.
Edzio pro amo flamanta al la sako sonanta.
E kontra pastra prediko trovias kritiko.
De zorgoj, ne de jaroj, blankias la haroj.
De la manoj is lipoj la sup elveriis.
Se elsaltas la okazo, i rompias kiel vazo.
Ni reciproke nin konas, klar<b>ig</b>on ne bezonas.
Longe erpas la kruo, is i fine rompias.
Li scias, kie la kankroj pas<b>ig</b>as la vintron.
De legado sen atento ne riias la prudento.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repac<b>ig</b>itan.
Se la kaliko tro plenias, la vino elverias.
El malgrandaj akveroj farias grandaj riveroj.
E plej n<b>ig</b>ra bovino donas lakton nur blankan.
Se vi pri io informios, vi balda maljunios.
Malri<b>ig</b>as ne nehavado, sed trogranda dezirado.
Maldola por la lango, sed san<b>ig</b>a por la sango.
Kiam filino edziniis, multaj fianoj troviis.
Kiam filino edziniis, multaj fianoj trovias.
Kalumniante konstante, oni e anelon n<b>ig</b>r<b>ig</b>as.
Venas rido post minaco, kaj pacio post malpaco.
Oni donacas por speso kaj labor<b>ig</b>as por spesmilo.
Naskiu, edziu kaj mortu iam monon alportu.
Vi varm<b>ig</b>os serpenton, i al vi enpikos la denton.
Ofte l<b>ig</b>is malsaulo kaj sauloj mall<b>ig</b>i ne povas.
Inter la mano is la buo ofte disverias la supo.
Komenciis mizero, i venas per pordo kaj fenestroj.
Pri laboroj maldil<b>ig</b>enta, pri festoj plej kompetenta.
Infanon malbon<b>ig</b>as ne petolado, sed malbona kamarado.
Ofte l<b>ig</b>is malsaulo kaj dek sauloj mall<b>ig</b>i ne povas.
Kiu cedas al sia infano, in pere<b>ig</b>as per propra mano.
Felio leon ne obeas, subite naskias, subite pereas.
Malsaulo malpac<b>ig</b>is kaj dek sauloj repac<b>ig</b>i ne povas.
Komercisto estas asisto, li r<b>ig</b>ardas, kiu sin ne gardas.
Bonaj infanoj gepatrojn feli<b>ig</b>as, malbonaj ilin entomb<b>ig</b>as.
Riulo kiel fajro proksime brul<b>ig</b>as, malproksime ne varm<b>ig</b>as.
En fremda okulo ni vidas l<b>ig</b>neron, en nia ni trabon ne vidas.
Konkordo malgrandaon kresk<b>ig</b>as, malkonkordo grandaon ruin<b>ig</b>as.
Kiu tro alten r<b>ig</b>ardon direktas, tiu tre balda okulojn difektas.
Edz<b>ig</b>u filon, kiam vi volas, edzin<b>ig</b>u filinon, kiam vi povas.
Malpaco pro limo farias kutimo, malpaco pro kredo farias heredo.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por in ven<b>ig</b>i, oni spesmilon bezonas.