EsperantoDeutsch
kiuwer
welches
welcher
welche — auch: welcher, welches (Person)
die
der
dasjenige
das
kiunwen
kiujwer
die
kiu...derjenige
kelkiumanche
manch einer
manch eine
manch ein
manch — manch ein, manch eine, manch einer
irgendwer
en kiuworin
in der
in dem
de kiuwoher — von wem
wessen — von wem
al kiuwem
sur kiuworauf
pri kiuworüber
woran
laŭ kiugemäß der
gemäß dem
kiucelezu welchem Zweck
mit welchem Ziel
kiu ajnwer auch immer
wer — wer auch immer
immer — wer auch immer
kiu ...diejenige
kelkiujmanche
De kiu?wem — Von wem?
brakiuroKrabbe
ŝi estis bone edukiu (de ŝiaj gepatroj)Kinderstube — sie hatte eine gute Kinderstube
ĝis kiu gradoinwieweit
Kiun alton havas..wie — Wie hoch ist..
Kiun aĝon vi havas?wie — Wie alt bist du?
kiu havas nenionhaben — wer nichts hat gilt nichts
en kiu ajn tempojeder — zu jeder beliebigen Zeit
Kiun vi opinias?meinen
kiu multe vojaĝisvielgereist
Al kiu utilas tio?nützen — Wem nützt das?
nutzen — Wem nützt das?
kiu havas la kulpontreffen — wen trifft die Schuld
Pri kiu vi parolas?meinen — Wen meinen Sie?
Kiu povus esti tiu?Wer mag das sein?
Kiu estas via nomo?heißen — Wie heißen Sie?
Kiu estas la kaŭzo!dahinterstecken — Wer steckt dahinter!
kiu dato estas hodiaŭwievielte — den wievielten haben wir heute
Kiun daton ni havas hodiaŭ?Datum — Welches Datum haben wir heute?
Kiu malhelpaĵo estas?hängen — Woran hängt es?
Al kiu nun venas la vico?Reihe — Wer ist an der Reihe?
sur kiu staras la vazoworauf
Kiu estas la sekvanta?Nächste — Wer ist der Nächste?
la celo kiun mi aspiraswonach — das Ziel wonach ich strebe
De kiu vi ricevis tion?herhaben — Von wem hast du das her?
kiun rezulton vi trovis?herausbekommen — Was hast du herausbekommen?
kiun daton ni havas hodiaŭwievielte
je kiu ajn tempo (de la tago)Tageszeit — zu jeder Tageszeit
en kiu ajn tempo (de la tago)Tageszeit
fariĝi mokindaĵo (por kiu ajn)Gespött
Kiun profesion vi volas lerni?werden — Was willst du werden?
la kuko (kiun mi bakis) fuŝiĝismissraten — der Kuchen ist mir missraten
Kiun profesion havas via patro?was — Was ist dein Vater von Beruf?
la kuko (kiun mi bakis) malprosperismissraten

Proverbaro Esperanta (M. F. & L. L. Zamenhof)
Konsilu <b>kiu</b> povas.
<b>Kiu</b> povas antavidi!
<b>Kiu</b> vivos, tiu vidos.
<b>Kiu</b> rompis, tiu pagu.
<b>Kiu</b> pekis, tiu pagas.
<b>Kiu</b> devas, tiu povas.
<b>Kiu</b> bojas, ne mordas.
<b>Kiu</b> koleras, tiu perdas.
<b>Kiu</b> vitas, tiu profitas.
<b>Kiu</b> minacas, tiu avertas.
<b>Kiu</b> riias, tiu fierias.
<b>Kiu</b> jam havas, tiu pravas.
<b>Kiu</b> edzias, tiu anias.
<b>Kiu</b> resonis, tiu sin donis.
<b>Kiu</b> ne riskas, tiu ne havas.
<b>Kiu</b> ne pekis, <b>kiu</b> ne eraris?
<b>Kiu</b> ne krimas, tiu ne timas.
<b>Kiu</b> iras sperte, iras certe.
<b>Kiu</b> demandas, tiu ne eraras.
Forte sidas, <b>kiu</b> Dion fidas.
<b>Kiu</b> sin enjungis, devas tiri.
<b>Kiu</b> ne riskas, tiu ne gajnas.
<b>Kiu</b> ne petas, tiu ne ricevas.
<b>Kiu</b> tro pelas, nur malakcelas.
<b>Kiu</b> sin gardas, tiu sin savas.
<b>Kiu</b> lin tuas, tiu lin sentas.
<b>Kiu</b> koleras, tiu ne prosperas.
<b>Kiu</b> havas oron, havas honoron.
<b>Kiu</b> havas nenion, estas nenio.
<b>Kiu</b> entreprenis, tiu sin tenu.
<b>Kiu</b> bone miras, bone veturas.
<b>Kiu</b> amas honoron, amu laboron.
Ne pelu tiun, <b>kiu</b> mem forkuras.
Ne iu fianias, <b>kiu</b> svatias.
<b>Kiu</b> ne mensogas, tiu ne vendas.
<b>Kiu</b> havas forton, havas rajton.
<b>Kiu</b> donas rapide, donas duoble.
<b>Kiu</b> devas, tiu elekti ne povas.
<b>Kiu</b> bone agas, timi ne bezonas.
<b>Kiu</b> amas uon, amu anka enuon.
<b>Kiu</b> agas afable, vivas agrable.
Kun <b>kiu</b> vi festas, tia vi estas.
<b>Kiu</b> venis unue, muelas pli frue.
<b>Kiu</b> tro ripozas, balda almozas.
<b>Kiu</b> levis la piedon, devas ekpai.Wer A sagt, muss auch B sagen.
<b>Kiu</b> kaon kuiris, tiu in manu.
<b>Kiu</b> iras trankvile, iras facile.
<b>Kiu</b> havas abelojn, havas mielon.
Plej bone ridas, <b>kiu</b> laste ridas.
<b>Kiu</b> ne konfidas, tiu ne bedaras.
<b>Kiu</b> kurae aliras, facile akiras.
<b>Kiu</b> hontas nenion, ne timas Dion.
<b>Kiu</b> frue levias, facile riias.
<b>Kiu</b> frapas, al tiu oni malfermas.
<b>Kiu</b> dormas longe, vivas mallonge.
<b>Kiu</b> akvon evitas, droni ne timas.
De <b>kiu</b> la kulpo, por tiu la puno.
<b>Kiu</b> vivas trankvile, vivas facile.
<b>Kiu</b> saon ne havas, Dio lin savas.
<b>Kiu</b> multon deziras, nenion akiras.
<b>Kiu</b> multe parolas, ne multe faras.
<b>Kiu</b> mordi ne povas, kisi ekprovas.
<b>Kiu</b> kaon aranas, tiu in manas.
<b>Kiu</b> diras la veron, havas suferon.
<b>Kiu</b> bati deziras, trovas bastonon.
Kun <b>kiu</b> vi kunias, tia vi farias.
<b>Kiu</b> timas bestaron, ne iru arbaron.
<b>Kiu</b> rabi eliras, ofte nuda revenas.
<b>Kiu</b> promesojn faras, tiu ne avaras.
<b>Kiu</b> panon donas, malsaton ne konas.
<b>Kiu</b> multe babilas, pensas malmulte.
<b>Kiu</b> mem sin gloras, malbone odoras.
<b>Kiu</b> mem sin adoras, nenion valoras.
<b>Kiu</b> laboron evitas, bonon ne vidas.
<b>Kiu</b> komencas juon, iras sub jugon.
<b>Kiu</b> garantias, trankvilon ne scias.
<b>Kiu</b> flatas al iu, plaas al neniu.
<b>Kiu</b> bone sidas, tiu lokon ne anu.
Ria estas tiu, <b>kiu</b> uldas al neniu.
<b>Kiu</b>n la sorto karesos, tiu sukcesos.
<b>Kiu</b> venas plej frue, sidas plej ue.
<b>Kiu</b> tro bezonas, tiu leon ne konas.
<b>Kiu</b> pli frue venas, pli frue muelas.
<b>Kiu</b> multe minacas, ne estas danera.
<b>Kiu</b> lupo naskiis, vulpo ne farios.
<b>Kiu</b> forton ne havas, iam malpravas.
<b>Kiu</b> donacon prenas, tiu sin katenas.
<b>Kiu</b> adis unuan, anka adu la duan.
Al tiu io cedas, <b>kiu</b> monon posedas.
Ne fidu amikon, <b>kiu</b> havas jam flikon.
<b>Kiu</b> volas panon, ne dorlotu la manon.
<b>Kiu</b> volas mensogi, devas bone memori.
<b>Kiu</b> volas komerci, tiu saon bezonas.
<b>Kiu</b> tro multe deziras, nenion akiras.
<b>Kiu</b> tro alte svingas, nenion atingas.
<b>Kiu</b> neniun savis, malamikon ne havas.
<b>Kiu</b> malmulte deziras, felion akiras.
<b>Kiu</b> komencas tro frue, finas malfrue.
<b>Kiu</b> havas la forton, havas la rajton.
<b>Kiu</b> asas du leporojn, kaptas neniun.
<b>Kiu</b> amas okulai, ne havas kion mai.
E monstron admiras, <b>kiu</b> ame deliras.
<b>Kiu</b>n vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
<b>Kiu</b> uldojn estingas, riecon atingas.
<b>Kiu</b> rompis la glason, ordigu la kason.
<b>Kiu</b> ripetas abunde, lernas plej funde.
<b>Kiu</b> neniun savis, malamikojn ne havas.
<b>Kiu</b> multe parolas, malamikon konsolas.
<b>Kiu</b> metion disponas, mizeron ne konas.
<b>Kiu</b> mensogas kutime, mensogas sentime.
<b>Kiu</b> langon ne tenas, mem sin malbenas.
<b>Kiu</b> kritikas kurae, mem agas malsae.
<b>Kiu</b> fremdan avidas, propran forperdas.
<b>Kiu</b> elektas tro multe, ricevas nenion.
<b>Kiu</b> batas edzinon, tiu vundas sin mem.
<b>Kiu</b> amas la liton, ne akiros profiton.
<b>Kiu</b> akceptas donacon, perdas la pacon.
Bone tiu sidas, al <b>kiu</b> la sorto ridas.
Nin instruas eraro, <b>kiu</b>n faras najbaro.
<b>Kiu</b> sian langon katenas, Dio lin benas.
<b>Kiu</b> servas al iu, al si mem malutilas.
<b>Kiu</b> multe babilas, al si mem malutilas.
<b>Kiu</b> mizeron ne havis, mizeron ne konas.
<b>Kiu</b> kapon posedas, kombilon jam trovos.
Nur tiu ne eraras, <b>kiu</b> neniam ion faras.
<b>Kiu</b> semas venton, rikoltos fulmotondron.
<b>Kiu</b> naskiis sciuro, ne farios vulturo.
<b>Kiu</b> mem sin ladas, tiun neniu apladas.
<b>Kiu</b> leviis fiere, balda falos al tero.
<b>Kiu</b> donis garantion, tiu pagu la uldon.
<b>Kiu</b> tro rapide saltas, tiu balda haltas.
<b>Kiu</b> seras marcipanon, perdas sian panon.
<b>Kiu</b> okazon forovas, in jam ne retrovas.
<b>Kiu</b> ne estis kaporalo, ne estos generalo.
<b>Kiu</b> ludas kun koto, malpurigas la manojn.
<b>Kiu</b> kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Askultas prudente, <b>kiu</b> askultas atente.
Ne estingu la fajron, <b>kiu</b> vin ne bruligas.
<b>Kiu</b> venis post la mano, restas sen mano.
<b>Kiu</b> rigardas ielon, maltrafas sian celon.
<b>Kiu</b> perdis la kapon, ne bezonas jam apon.
<b>Kiu</b> nenion valoras, plej multe sin gloras.
<b>Kiu</b> manon al mi donas, tiu al mi ordonas.
<b>Kiu</b> malmulton ne atas, multon ne meritas.
<b>Kiu</b> kutimis ion jui, nenie povas rifui.
<b>Kiu</b> glutis tro multe, tiu agas tro stulte.
<b>Kiu</b> fosas sub alia, falos mem en la foson.
<b>Kiu</b> domaas groon, perdas la tutan poon.
<b>Kiu</b> avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
<b>Kiu</b>n reo protektas, tiun ministro elektas.
<b>Kiu</b>n la sorto karesas, al tiu io sukcesas.
<b>Kiu</b>n felio subtenas, al tiu mem io venas.
<b>Kiu</b> tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas.
<b>Kiu</b> prudenton ne havas, tiun sao ne savas.
<b>Kiu</b> pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
<b>Kiu</b> multe profitas, anka perdon ne evitas.
<b>Kiu</b> teliston regalas, mem teliston egalas.
<b>Kiu</b> por iuj laboras, pri si mem ne memoras.
<b>Kiu</b> hundon mian batas, min mem ne tre atas.
<b>Kiu</b> havas bonan najbaron, havas bonan tagon.
E <b>kiu</b> plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
<b>Kiu</b> vivas sen kalkulo, balda estos almozulo.
<b>Kiu</b> pri telo silentas, tiu telon konsentas.
<b>Kiu</b> komencis kuiri, ne forkuru de l fajro.
<b>Kiu</b> groon ne respektas, riecon ne kolektas.
<b>Kiu</b> ion formanis en tago, malsatos vespere.
<b>Kiu</b> speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
<b>Kiu</b> konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
<b>Kiu</b> e l vojo konstruas, tiun iu instruas.
Al pec pecon algluas, <b>kiu</b> neston konstruas.
<b>Kiu</b>n malojo ne turmentis, tiu ojon ne sentas.
<b>Kiu</b> tro forte la manon svingas, nenion atingas.
<b>Kiu</b> sentas ploras, <b>kiu</b> vidas nur ridas.
<b>Kiu</b> konstante lokon anas, neniam sin aranas.
<b>Kiu</b> trans muro askultas, tiun la muro insultas.
<b>Kiu</b> groon ne honoras, e duongroon ne valoras.
Ni vidas, <b>kiu</b> ridas, <b>kiu</b> ploras, ni ne vidas.
Malsaulo kiel tamburo, <b>kiu</b> pasas, lin batas.
Al promeso oni ne kredas, kredu, <b>kiu</b> posedas.
<b>Kiu</b> ne atentas la se, tiu sentas la ve.
<b>Kiu</b> supren kraon etas, sian barbon al i submetas.
<b>Kiu</b> regalas per tonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
<b>Kiu</b>n favoras la sorto, por tiu e koko estas ovoporta.
<b>Kiu</b> cedas al sia infano, in pereigas per propra mano.
<b>Kiu</b> havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Komercisto estas asisto, li rigardas, <b>kiu</b> sin ne gardas.
<b>Kiu</b> mensogis per unu vorto, ne trovos kredon is la morto.
<b>Kiu</b> ion senpripense parolas, ados tion, kion li ne volas.
<b>Kiu</b> askultas, kie li ne devas, tiu adas, kion li ne revas.
<b>Kiu</b> tro alten rigardon direktas, tiu tre balda okulojn difektas.
<b>Kiu</b> ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
<b>Kiu</b> laboras kaj deziras, tiu akiras, <b>kiu</b> mem ne penas, nenio al li venas.